Prva prioriteta je Evropa, ki varuje. Vzpostaviti je treba učinkovito in pravo evropsko varnostno unijo in se usmeriti k resnični evropski obrambni uniji, s čimer bi sodelovanje na področju obrambe v EU postalo pravilo in ne izjema. Zagotoviti je treba večjo proaktivnost pri upravljanju migracij na temelju delitve odgovornosti in solidarnosti med članicami, poudarjajo v Bruslju.

Konkurenčna Evropa v vse bolj večpolarnem in negotovem svetu je druga prioriteta. Vključuje nadgradnjo, posodobitev in dosledno izvajanje načel enotnega trga, naložbe v ključne evropske digitalne zmogljivosti, spodbujanje umetne inteligence, ki je ustvarjena v Evropi in se osredotoča na človeka, ter poglabljanje ekonomske in monetarne unije.

Tretja prioriteta - pravična Evropa - po navedbah komisije pomeni zagotavljanje socialne vključenosti in enakosti, spoštovanje skupnih vrednot, kot je pravna država, oblikovanje pravične in sodobne davčne politike ter zagotavljanje visokokakovostnega in cenovno dostopnega zdravstva ter dostopa do kakovostnih in energetsko učinkovitih stanovanj za vse v Evropi.

Potrebno bo okrepiti boj proti podnebnim spremembam

Za uresničitev četrte prioritete je treba po navedbah komisije posodobiti gospodarstvo s sprejetjem trajnostnih vzorcev potrošnje in proizvodnje, okrepiti prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam ter preiti na krožno gospodarstvo, ki je bolj gospodarno z viri, in sicer s spodbujanjem zelene rasti, biogospodarstva in trajnostnih inovacij.

Peta prioriteta je vplivna Evropa, ki bo prevzela vodilno vlogo v svetu z dosledno in močno podporo večstranski, na pravilih temelječi svetovni ureditvi, v središču katere so Združeni narodi. EU bi morala prednostno tudi razvijati trdne odnose z bližnjimi sosedskimi državami, ki temeljijo na jasnem ravnotežju med pravicami in obveznostmi, izpostavlja komisija.

To so priporočila Junckerjeve komisije za prihodnji politični cikel, ki bo sledil majskim evropskim volitvam. Prihodnji teden naj bi Juncker ključna politična sporočila pred vrhom v Sibiuu predstavil tudi na novinarski konferenci v Bruslju. V današnji pisni izjavi je izpostavil pomen enotnosti za ustvarjanje zaželene prihodnosti.

Evropejci želijo učinkovitejšo in preglednejšo Evropo

Junckerjeva komisija je marca 2017 pred 60. rojstnim dnem EU predlagala različne scenarije za prihodnost Evrope s 27 članicami. Vrh v Sibiuu je bil vselej načrtovan kot vrh 27 članic po izstopu Velike Britanije, saj je bil brexit načrtovan 29. marca. Izstop Britanije so preložili do konca oktobra. Za zdaj kaže, da britanske premierke Therese May v Sibiuu ne bo, ni pa to povsem gotovo.

Junckerjevi scenariji so bili izhodišče za razpravo o prihodnosti Evrope. Po skoraj 1600 dialogih in posvetovanjih z državljani je komisija zdaj objavila poročilo, ki po njenih navedbah potrjuje, da večina Evropejcev meni, da je Evropa nujna za reševanje svetovnih izzivov, vendar pričakujejo, da bo postala učinkovitejša in preglednejša.

Voditelji članic unije naj bi prihodnji teden v Sibiuu - le nekaj tednov pred evropskimi volitvami, na katerih kaže na vzpon evroskeptičnih sil - obnovili zavezo iz rimske izjave ob 60-letnici unije, da si bodo prizadevali za rezultate, pomembne za ljudi, razmislili o političnih željah unije in pripravili strateško agendo za naslednjih pet let.