981.000 delovno aktivnih prebivalcev e bilo v Sloveniji v minulem letu, kar je približno 2,2 odstotka več kot leta 2017.

85 % delovno aktivnih oseb je bilo zaposlenih, 12 odstotkov samozaposlenih in tri odstotke pomagajočih družinskih članov.

1682 € je znašala povprečna mesečna bruto plača lani. V primerjavi z letom prej je bila višja za 3,4 odstotka. V zasebnem sektorju je bila višja za 4 odstotke, v javnem za 3 odstotke.

2356 € je znašala povprečna mesečna bruto plača oseb z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (po začasnih podatkih za leto 2017). Za tiste z osnovnošolsko izobrazbo je znašala 1134 evrov, za osebe s srednješolsko izobrazbo pa 1389 evrov.

2753 € je lani decembra znašala povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro, kjer so izplačevali najvišje povprečne plače. Druge najvišje povprečne bruto plače so prejeli zaposleni v finančni in zavarovalniški dejavnosti, 2553 evrov, na tretjem mestu pa so bili zaposleni v informacijski in komunikacijski dejavnosti, ki so v povprečju prejeli 2522 evrov.

1226 € je znašala povprečna decembrska bruto plača v gostinstvu, kjer so dosegali najnižje povprečne bruto plače. 1333 evrov so v povprečju prejeli zaposleni v dejavnosti gradbeništva.

7 % delovno aktivnih ljudi je konec leta 2018 živelo pod pragom tveganja revščine, kažejo podatki Obalne sindikalne organizacije KS 90. Ob prazniku dela so v sindikatu opozorili tudi na pojave nadurnega dela in trenda izkoriščanja delovne sile, veliko število samozaposlenih in drugih oblik prekarnega dela ter zlorabe agencijskih delavcev.