Občina tokrat prodaja 34 parkirnih prostorov, od tega so štirje skoraj 18 kvadratnih metrov veliki parkirni prostori za invalide, medtem ko so preostali veliki od 11,90 do 13,70 kvadratnega metra. Izhodiščno ceno za posamezni parkirni prostor so na občini postavili na 30.500 evrov, ponudbe pa zbirajo do 17. maja. Najkasneje do tega datuma morajo udeleženci, ki bi radi sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb, plačati tudi varščino, ki znaša 3050 evrov za posamezni parkirni prostor.

Občina parkirne prostore prodaja po načelu videno-kupljeno, uspešni pa bodo ponudniki, ki bodo sprejeli ponujeno izhodiščno ceno oziroma bodo ponudili več od izhodiščne cene. Prednost pri nakupu bodo imele tudi tokrat fizične in pravne osebe s tako imenovanega prednostnega območja. Gre za območje znotraj Tivolske, Gosposvetske, Slovenske, Tavčarjeve, Cigaletove, Pražakove in Slovenske ceste do križišča s Tivolsko. Fizične osebe s prednostnega območja se lahko potegujejo za največ dva, pravne pa za največ pet parkirnih prostorov.