Žal je v Sloveniji že tako, da politika s pozicije moči vsiljuje rešitve, ki so škodljive za razvoj Slovenije. Pisanje v medijih in TV-oddaje so sicer koristni za obveščanje javnosti, vendar gre karavana dalje brez upoštevanja boljših argumentov civilne družbe. Tako je pri drugem tiru, pri tretji razvojni osi, v energetiki, pri kanalu C0 s fekalijami čez pitno vodo, pri uničevanju zdravja prebivalcev Celjske kotline, pri prodajah bank in podjetij, pri nerazumnem zapostavljanju znanosti, pa tudi pri upravljanju medveda. Civilni družbi preostane samo še sodni postopek v upanju na zavzetost sodišča, da vrne nekaj demokracije v družbo.

V daljšem članku pod zgornjim naslovom Dnevnik (25. 4. 2019) sooča več mnenj o razsodbi upravnega sodišča, s katero je odpravilo prilogo z razporedom odstrela medvedov, ki je del odloka vlade, in ji ga vrnilo v ponovni postopek. Ena od nevladnih organizacij, mednarodno društvo Alpe Adria Green, se je namreč po več letih neuspešnega prepričevanja politike, da sprejme boljše rešitve pri upravljanju medveda, odločila za pot na sodišče. Zdaj je torej priložnost, da prvič po dolgih letih zastavimo upravljanje medveda bolj v duhu direktive o habitatih in bernske konvencije, s katerima smo sprejeli zavezo za strogo zaščito divjih zveri. Samo izjemoma pride v poštev odstrel točno določene živali, ne pa da se na račun odstrela razrašča komercialna dejavnost, trofejni lov na medveda, prodaja mesa doma in v izvoz. Nujno je preprečiti konflikt interesov v zavodu za gozdove, ki ustvarja številke odstrela, obenem pa ga izvaja in prodaja. Medved je postal krmna žival in jasli so njegov grob.

Kljub odstrelu še vedno prihaja do hude škode zaradi medveda in še bolj zaradi volka na drobnici in govedu v več deset primerih vsako leto. V Sloveniji imamo vse možnosti, da škodo povsem odpravimo v kratkem času brez odstrela, na kar mnogi zaman opozarjamo že več let. Celo denar za to dobimo iz Evrope. Nastaja vtis, da škode nekateri ne želijo odpraviti, ker jih bolj zanima odstrel. Tako na primer odstrel medveda doseže ceno tudi 10.000 evrov.

Protest kmetov je razumljiv, kriva je napačna politika, ne sodišče. Novinarji pa bi kmeta s kadavri pred ministrstvom za okolje in prostor morali vprašati: Kje pa je bil pastir s psi, ki bi preprečil pokol? Pastirstvo je poznano dva tisoč let in več.

Mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana