Ste storili hudo napako in bi se radi sistematično lotili sestavljanja opravičila, s katerim bi vsaj deloma izboljšali nastalo situacijo?

Tri najpogostejše napake pri opravičevanju so zanikanje tega, kar ste storili, iskanje izgovorov in premeščanje krivde na nekoga drugega. V študiji iz leta 2016, objavljeni v znanstveni reviji Negotiation and Conflict Management Research, so raziskovalci ugotovili, da mora opravičilo vsebovati naslednjih šest komponent:

1. izrazite obžalovanje,

2. razložite, zakaj je do dejanja ali izrečenih besed prišlo,

3. priznajte odgovornost,

4. povejte, da se kesate,

5. ponudite možnost, da bi storjeno škodo popravili,

6. prosite za odpuščanje.

Psihologinja Jennifer Thomas je izpostavila, da se opravičila razlikujejo, glede na to, komu so namenjena. »Ugotovila sem, da 'motim se' in 'žal mi je' željen učinek dosežeta pri 77 odstotkih ljudi, preostalih 23 odstotkov pa želi slišati še kaj drugega,« so njene besede citirali v spletni različici revije Time. In zaradi tega po njenem mnenju pri opravičevanju obstaja pet jezikov, in sicer: izražanje obžalovanja, sprejemanje odgovornosti, povrnitev glede na nastalo škodo, iskreno kesanje in prošnja za odpuščanje. Pomembno je prepoznati, kako ravnati v specifičnih situacijah.

Opravičilo partnerju

Ko govorimo o zvezi romantične narave, je po mnenju Thomasove najpomembnejše izražanje svoje predanosti partnerju. V tem primeru je najbolj primerno, da jasno izrazimo, kako bodo odslej stvari drugačne, kaj bomo spremenili, kar partnerju da vedeti, da razmišljate o skupni prihodnosti.

Opravičilo sodelavcu

Prihodnost je pomembna tudi, ko se želite opravičiti sodelavcu, a naj bo pristop nekoliko drugačen. Med sodelavci je ključno zaupanje. Tu je ključno poudariti, da ne želite prizadeti njihovega ugleda. Izogibajte se vpletanju tretjih oseb - ne krivite šefa ali podjetja, temveč prevzemite odgovornost za svoja dejanja.

Opravičilo prijatelju

Pomembno je, da se za napako, ki ste jo storili, odkupite. S tem pokažete, da vam je za prijateljstvo mar in da ste za izboljšanje odnosa pripravljeni nekaj narediti.

Opravičilo staršu

Po besedah Thompsonove je najpogostejša napaka pri opravičevanju staršem iskanje izgovorov. Tu naj se vaše opravičilo osredotoča predvsem na obžalovanje in željo po odpuščanju, potrebno pa je uporabiti vseh pet zgoraj omenjenih jezikov opravičevanja.

Opravičilo otroku

Tudi otrokom opravičilo veliko pomeni. Ključ efektivnega opravičevanja otroku je izražanje obžalovanja, pri čemer lahko recimo rečete, da vam je žal, da ste otroka razočarali. Jasno povejte, da boste prihodnjič ravnali drugače. Ko se opravičite otroku, ga s tem lahko tudi nekaj naučite.

Opravičilo bratu ali sestri

Ko se želite opravičiti bratu ali sestri, je najpomembnejše, da jasno poveste, da vam je žal. S tem mu ali ji daste vedeti, da napake ne boste zanikali, krivili nekoga drugega ali iskali izgovorov. Izognite se pogrevanju zgodovine in opominjanju na to, kako je ta oseba v preteklosti prizadela vas.