Po navedbah direkcije je namestitev mreže na levem boku brežine že zaključena, prav tako je že zgrajen tudi podporni zid v dolžini 57 metrov, trenutno pa poteka pritrjevanje mreže na osrednjem delu brežine.

Po izvedeni sanaciji brežine in dokončni ureditvi platoja, predvidoma v zadnjem tednu maja, bo ob cesti Trbovlje-Zagorje ob Savi postavljen alarmni sistem s semaforji. Gre za opozorilni sistem za spremljavo morebitnih porušitev, ki bo naravnan tako, da se bo v primerih obsežnejših porušitev sprožil alarmni sistem, povezan s semaforji, na katerih se bo ob premikih materiala avtomatično preklopila rdeča luč in zaustavil promet.

Zaradi zahtevnosti posega in velike nestabilnosti terena do delnega odprtja ceste prihaja precej pozneje od prvotnih načrtov. Po februarskem podoru je namreč direkcija odprtje sprva napovedovala do konca marca, nato pa se je rok vztrajno odmikal.