Leta 2013 je predsednik Xi Jinping prvič dal pobudo za projekt En pas, ena pot. V šestih letih so se ideje tega projekta postopoma začele izvajati in vizija je postala resničnost, kar državam na svilni poti prinaša realne koristi. Do marca 2019 je kitajska vlada podpisala sto triinsedemdeset sporazumov o sodelovanju s kar sto petindvajsetimi državami in devetindvajsetimi mednarodnimi organizacijami. Od leta 2013 do leta 2018 je skupni uvoz in izvoz blaga med Kitajsko in državami na svilni poti presegel šest milijard ameriških dolarjev. Kitajska podjetja so v te države neposredno vložila več kot devetdeset milijard dolarjev. Po prvem forumu pobude, posvečenem mednarodnemu sodelovanju, ki je potekal leta 2017, se je izvedlo dvesto devetinsedemdeset projektov.

Zadnjih šest let je Slovenija podpirala in aktivno sodelovala v tej pobudi. Obe strani sta podpisali memorandum o soglasju za vzpostavitev sodelovanja. Ta predstavlja novo priložnost za krepitev sodelovanja, od katerega bosta imeli obe državi korist. Stremi k poglobitvi sodelovanja na področju investicij, gradnje infrastrukture, proizvodnje in drugih področjih. Poleg tega spodbuja sodelovanje na področju visoke tehnologije, medicine in varstva okolja, s čimer se bosta državi skupaj razvijali. Pred kratkim je premier Marjan Šarec na osmi seji voditeljev Kitajske z voditelji držav srednje in vzhodne Evrope ponovno izrazil podporo pobudi En pas, ena pot. Kitajska ceni njegovo podporo. Pri tem bi sam želel poudariti, da Kitajska pozdravlja in podpira sodelovanje Slovenije pri oblikovanju pobude. Na osnovi skupnega dogovarjanja, oblikovanja in deljenja si želi s Slovenijo krepiti sodelovanje na vseh področjih. Poleg tega bo spodbujala kakovosten razvoj dvostranskih odnosov.

Uspešnost leta je odvisna od pomladi, pomlad pa je začetek lepe vizije. Po mojem mnenju doživlja sodelovanje med Kitajsko in Slovenijo prav tako novo pomlad. S spomladanskim vetričem, ki ga prinaša drugi forum En pas, ena cesta, posvečen mednarodnemu sodelovanju, in s skrbnim delom vseh družbenih slojev Kitajske in Slovenije bo odnos med državama zagotovo prinesel lepo prihodnost.

Wang Shunqing je veleposlanik LR Kitajske v Sloveniji.