Vedno večje izgube čistega zraka, pitne vode, gozdov, insektov, ki oprašujejo rastline, s proteini bogatih rib ter mangrov, ki ustavljajo viharje, niso nič manjša grožnja kot podnebne spremembe, navaja poročilo, ki ga bodo objavili 6. maja. Biotska raznolikost in globalno segrevanja ozračja sta dejansko zelo tesno povezana, je poudarek 44-strani dolgega povzetka za politične odločevalce, ki temelji na 1800 straneh dolgem pregledu znanstvene literature o stanju narave.

Vse od 29. aprila bodo delegati iz 130 držav v Parizu prečesali povzetek, zaradi česar se besedilo še lahko spremeni, številke, ki jih navaja poročilo, pa bodo ostale nespremenjene, še poroča AFP. "Prepoznati moramo, da so podnebne spremembe in izguba naravnega okolja enako pomembne, ne samo za okolje, pač pa tudi za razvojna in ekonomska vprašanja," je za AFP dejal vodja odbora z mandatom ZN, ki je pripravil poročilo, Robert Watson. Dodal je, da "način, na katerega pridelujemo našo hrano, spodkopava regulativne ukrepe narave same". Za zaustavitev škode bi bile po njegovem potrebne "daljnosežne spremembe".

Krčenje gozdov ter kmetijstvo, vključno z živinorejo, sta med drugim odgovorna za približno četrtino izpustov toplogrednih plinov in imata uničujoče posledice na naravni ekosistem.

Poročilo o medvladni znanstveno-politično platformi o biotski raznovrstnosti in ekosistemih (IPBES) opozarja na "neizogibno hitro stopnjo globalnega izumrtja vrst". Tempo izgub je "že od deset do stokrat večji, kot je bil v povprečju v zadnjih najmanj desetih milijonih let", opozarja poročilo in dodaja, da bo predvidoma od pol milijona do milijona živalskih vrst ogrožalo izumrtje, številne že v prihodnjih desetletjih.

Številni strokovnjaki tako menijo, da se že dogaja "množično izumrtje", šesto v zadnjih pol milijarde letih. Znanstveniki ocenjujejo, da je Zemlja danes dom približno osmim milijonom različnih vrst, med katerimi večino predstavljajo žuželke.