Nekatere funkcije bodo v Gorenju Hisense združevali, predvsem pa optimizirali poslovanje, število zaposlenih pa naj bi zmanjšali predvsem na račun mehkih metod, kot je denimo upokojevanje. V Sindikatu kovinske in elektroindustrije (Skei), ki v Gorenju zastopa več kot polovico zaposlenih, ob tem poudarjajo, bodo pozorni na to, kakšne bodo nove pogodbe, ki jih bodo dobili prerazporejeni delavci, saj je pomembno, da ti ne bodo prikrajšani in bodo ohranili že pridobljene pravice in višino plače. »Zato bomo članom sindikata nudili tudi vso potrebno pravno pomoč,« zagotavlja Žan Zeba, predsednik Konference Skei Gorenje. Ob tem je poudaril, da tudi v sindikatu razumejo kitajske lastnike, a je po njegovem mnenju nujno, da ti s sindikatom in zaposlenimi vodijo ustrezen socialni dialog, saj nenazadnje delavci niso krivi za nastalo izgubo, saj so zgolj delali po navodilih nadrejenih. »Po našem mnenju bi bilo nujno povečati prodajo in okrepiti proizvodne zmogljivosti, ki so trenutno le 60-odstotno zasedene. Sicer pa si vsi želimo, da bi jim zastavljeni načrti uspeli in tudi verjamemo, da jim bodo, saj druge rešitve ne vidim,« poudarja Zeba.

Predsednica Skei Slovenije Lidija Jerkič pa je dejala, da so sklepi sindikata opozorilo delodajalcu, da se je potrebno o stvareh, ki imajo za posledico odpuščanje delavcev, pogovarjati na precej višji in ne zgolj formalni ravni. V sindikatu Skei Gorenje so tudi pripravljeni na nadaljnji socialni dialog v podjetju, ki so ga do zdaj pogrešali. Večina njihovih pripomb pa je bila preslišanih. Motijo pa jih tudi kriteriji za določitev presežnih delavcev, med katerimi naj bi bil glavni ocena delovne uspešnosti za lani in letos. A to velja le za običajne delavce, ne pa tudi vodstveni kader, ki ga pretežno krivijo za izgubo.