Tudi mačke razumejo osnovne zakone fizike, kot je sila težnosti. To nazorno razkriva posnetek mačke, ki zmedeno opazuje vodne kaplje, ki potujejo navzgor, namesto da bi padale. Za nameček mačka razkrije tudi svojo eksperimentalno žilico. Ker se ne zadovolji z videnim, resničnost opazovanega preveri še s šapo, a tudi ti s tem ne pride do dna skrivnostnemu pojavu.

Zanimivi učinek s kapljami vode verjetno ni začudil zgolj mačke, temveč tudi številne človeške opazovalce. Pojav razkriva, da to, kar vidimo na lastne oči, ni vedno resničnost. Čeprav se zdi drugače, kaplje v posnetku ne potujejo navzgor, temveč padajo. Gre namreč za optično prevaro. Privid lahko ustvarimo s pomočjo curka vode in pravilno usklajene utripajoče luči. Odvisno od frekvence njenega utripanja lahko pričaramo videz, da kaplje lebdijo ali celo potujejo navzgor.