Čeprav se je pri nas edino Salus odločil za izplačilo dividend v dveh obrokih, pa je še posebno v Združenih državah Amerike običajno, da družbe izplačujejo četrtletne dividende. S tem poskrbijo, da imajo delničarji redne prilive na svojih denarnih računih, pa tudi tečaj delnice s tem stabilizirajo, še posebej če gre za podjetja s stabilnim in utečenim poslovanjem. Politika dividend, bodisi stabilnih bodisi v stabilnem razmerju glede na celoten dobiček, privablja v podjetja dolgoročne vlagatelje. Druga plat medalje pa je seveda aktivno upravljanje kapitala bodisi z uravnavanjem razmerja med dolžniškim in lastniškim kapitalom bodisi z odkupom lastnih delnic. Zgled zadnjega je Krka, medtem ko najdemo zgled uravnavanja kapitala z dolžniškimi instrumenti pri Zavarovalnici Triglav.

Zavarovalnica je namreč ta teden izdala 30,5-letno podrejeno obveznico z možnostjo odpoklica po 10,5 leta. Z njo nadomešča obstoječo izdano podrejeno obveznico, ki bo zapadla leta 2020. Obveznica je bila izdana v višini 50 milijonov evrov. Do prvega odpoklica obveznice leta 2029 je letna obrestna mera fiksna in znaša 4,375 odstotka, kupon pa je plačljiv letno. Pozneje je obrestna mera variabilna, kupon pa se izplačuje četrtletno. S to izdajo si je Zavarovalnica Triglav znižala kuponsko obrestno mero s 5,95 odstotka pri prejšnji desetletni podrejeni obveznici na 4,375 odstotka pri zdajšnji 30,5-letni na novo izdani podrejeni obveznici. Zgledi vlečejo, še posebno v okolju nizkih obrestnih mer.