Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek je na novinarski konferenci izpostavil, da teme, ki so jih sindikati izpostavljali v zadnjih letih, danes niso nič manj pomembne, bodo pa letos izpostavili delovni čas. Ta je po Počivavškovih besedah privedel do tega, da danes 1. maj obeležujemo kot delavski praznik, na drugi strani pa je problematika še vedno izrazito aktualna.

Osem ur dela, osem ur počitka in osem ur, namenjenih prostemu času, je za marsikaterega delavca nekaj, kar si zgolj želi, je opozoril Počivavšek. »Se pa ta problematika danes izpostavlja tudi v drugi luči, in sicer v povezavi z vprašanjem prekarnosti in drugimi oblikami dela, ki morda v Sloveniji še niso tako prisotne, v tujini pa izrazito,« je opozoril Počivavšek in kot primer navedel delovnega razmerja, ko nimajo vnaprej opredeljenega delovnega časa. »Ko delavec ne ve, koliko in če bo sploh delal, in koliko bo za to plačan,« je dodal.

Osemurni delovnik zgolj črka na papirju

Da osemurni delovnik za marsikoga še danes predstavlja zgolj črko na papirju, je opozoril tudi generalni sekretar Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) Bojan Hribar. Problematika kršitev v povezavi z delovnim časom pa ni prisotna le v zasebnem, ampak je tudi vsakdanjik številnih zaposlenih v javnem sektorju, je še poudaril.

Kot je na novinarski konferenci še povedal Hribar, praznovanje 1. maja ni namenjeno zgolj spominu na nekdanje boje delavstva in za njihove temeljne pravice, temveč tudi priložnost, da opozorimo, da je delo vrednota. »Vrednota, ki človeku omogoča svobodo, dostojanstvo in samozavest, občutek, da je sposoben sam poskrbeti zase in za svojo družino, da ni nikomur v breme in da zmore pomagati tudi drugim,« je sklenil.