Zaplete pa se, ko se človeku loti branja obvestila na drugi polovici tega dokumenta, kjer je črno na belem natisnjen tekst o posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od določenega termina. Od tu naprej berete na lastno odgovornost, da me ne bi kasneje preganjali zaradi posledic branja. Obvestilo ni tu zaradi lepšega, ampak zato, da ga človek prebere, in je natisnjeno v skladu z drugim odstavkom 15b člena ZPacP, to je zakona o pacientovih pravicah, nahaja pa se zato tam, da pacienta opomni, kako se mora obnašati, če se naroči na specialistični pregled in se potem nekega dne premisli ali pomotoma umre, zaradi predolge čakalne vrste. In ta tekst je tako zapleten, da bo marsikdo pristal pri psihiatru, kar niti ni najslabše, dokler ga ne vtaknejo v prisilni jopič.

Pa si poglejmo teh nekaj vrstic, ker so obvezne, sicer ne bi bile v zakonu, a so zapletene do nerazumljivosti. Naj vam ga lepo citiram, da si sodbo o teh neumnostih, s katerimi nas pitajo, vsak ustvari sam. In nikar se ne križajte ob vseh problemih zdravstva, če tudi tisti, ki naj bi se sicer ukvarjali s pravicami bolnikov, take bedarije mirno prebavljajo. No, le berite:

»Obvestilo o posledicah zaradi neopravičene odsotnosti od določenega termina: v skladu – glej zgoraj – lahko pacient ali v njegovem imenu njegov ožji družinski član odpove termin: brez navajanja razlogov najpozneje 10 dni pred izvedbo zdravstvene storitve, in sicer le enkrat v okviru iste napotitve in le v okviru napotitve s stopnjo nujnosti hitro ali redno; poznejša odpoved brez navajanja razlogov je mogoča iz objektivnih razlogov in mora biti v pisni obliki (nepričakovana hospitalizacija pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izpovedbo zdravstvene storitve, nenadna bolezen, poškodba ali zdravstveno stanje pacienta ali ožjega družinskega člana, ki onemogoča prihod pacienta na termin ali izvedbo zdravstvene storitve, smer ožjega družinskega člana pacienta). V navedenem primeru ne veljajo omejitve glede odpovedi termina le enkrat v okviru iste napotitve in napotitve v okviru stopnje nujnosti hitro ali redno; po preteku 30 dni od termina odpoved ni mogoča niti v primeru pacientovih objektivnih razlogov.«

V nadaljevanju sta še dva odstavka, in tu navajam delček iz drugega, ki govori o ponovni uvrstitvi na čakalno listo. Tu pravijo: »Navedeni rok se ne upošteva, če izvajalec presodi, da bi taka omejitev ogrožala pacienta ali zdravstveno obravnavo.«

Kako naj vendar neka omejitev ogroža zdravstveno obravnavo, najbrž ne ve niti tisti, ki je to in tisto zgoraj »smer ožjega družinskega člana pacienta« ter vse ostale »napotke« nanizal v zakon, ki bi onega, ki bi ga upošteval, kot je napisan, privedel v norišnico. A da bi se to pisanje, ki ga dobivamo kot obvestilo specialističnih ambulant, kmalu spremenilo, je toliko možnosti kot za rešitev našega zdravstva. Nič.

Jožef Praprotnik, Jesenice