Prvi Zeleni zajtrk »GreenTech Innovation«, ki je potekal pred kratkim, je tako predstavil izzive in rešitve za spodbujanje zelenega gospodarstva, poudaril pa je tudi potrebo po sodelovanju sektorjev ter strateških, multiplikativnih in konkretnih ukrepih.

Okoljska politika

Že v bližnji prihodnosti lahko pričakujemo, da bo zeleno gospodarstvo prineslo številne spremembe, predvsem pa bo močno vplivalo na preobrazbo podjetij, organizacij, družbe in nenazadnje tudi držav. Razpravi o tem, kaj v Sloveniji potrebujemo za hitrejši razvoj zelenega gospodarstva, se bo kot častna gostja pridružila evropska komisarka za promet mag. Violeta Bulc. Z njo so o perečih temah s področja okoljskih politik spregovorili še državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo mag. Bojan Kumer, odvetnica za EU in mednarodno pravo mag. Ana Stanič (E&A Law), solastnik podjetja Cosylab Igor Verstovšek, direktor inovativnih poslovnih modelov in digitalizacije na Petrolu Miha Valentinčič ter številni drugi okoljski strokovnjaki iz celotne Slovenije.

Zelene inovacije

»Dogodek je Center energetsko učinkovitih rešitev (CER) zasnoval kot del serijskih aktivnosti pod nazivom GreenTech Innovation, katerih cilj je krepiti ukrepe za  spodbujanje zelenega gospodarstva, ki predstavlja odgovor na trajnostni razvoj in podnebno-energetske izzive,« je pred dogodkom poudarila Ana Struna Bregar, izvršna direktorica CER. Ob tem pa še dodala: »Namen dogodka je povezati različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na boljšo strategijo razvoja in multiplikativne učinke zelenega krožnega gospodarstva ter zelene investicije v Sloveniji in mednarodno. Dogodek bo hkrati izpostavil potrebo po usklajenem delovanju različnih politik  za razvoj zelenega gospodarstva in vzpostavitvi konstruktivne razprave o načinih doseganja energetsko-podnebnih ciljev v sodelovanju z gospodarstvom ter o konkretnih ukrepih, ki bodo ključni v prihodnje.«

Učinkoviti ukrepi in ekonomski instrumenti

Eno ključnih vprašanj, ki je vodilo v burno razpravo, se je glasilo: Ali znamo sestaviti učinkovite ukrepe in ekonomske instrumente, ki bodo pospešili prehod v zeleno gospodarstvo ter ustvarili nova delovna mesta v zelenih sektorjih? Kot je bilo moč slišati, sedanji ekonomski instrumenti ne spodbujajo dovolj aktivno zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, učinkovitejše rabe energije in obnovljivih virov energije, kar bi vodilo do novih energijsko učinkovitejših inovacij, tehnologij in poslovnih modelov. Da bi se izognili visokim kaznim Evropske unije zaradi nedoseganja zastavljenih energetsko-podnebnih ciljev, bo treba izbrati strokovno utemeljene in dobro premišljene ukrepe ter naložbe v vseh sektorjih. Potrebno bo ozaveščanje o novih zelenih tehnologijah in treba bo spreminjati navade.

Prehod v zeleno gospodarstvo zahteva celovito spremembo današnjih modelov proizvodnje in vzorcev potrošnje v bolj zelene, trajnostne oblike. Obenem bodo ključni podpiranje ekonomske spodbude ter razvoj okoljsko manj obremenjujočih tehnologij in inovacij, izboljšanje upravljanja virov ter politika ravnanja z zemljišči, vodami, odpadki in energijo. Prav zato postaja okoljsko neobremenjujoče zeleno gospodarstvo vedno bolj pomembno poslanstvo in poslovni cilj podjetij ter organizacij.