Za drugo fazo obnove, ki naj bi se začela takoj po končanju prve, razpisni postopek že poteka, pridobljeno je tudi gradbeno dovoljenje. V prvi fazi prenavljajo kletni del. Z rekonstrukcijo bodo v kleti ohranili stopnišče, predprostor bodo povečali in v celoti prenovili sanitarije, ki so namenjene uporabnikom objekta. V prihodnje bodo v kleti tudi shrambni prostori za pomično opremo, ki jo bodo prevažali s tovornim dvigalom. Zato bodo poskrbeli tudi za jašek ter dobavo in montažo dvigala. V drugi fazi bodo prenovili pritličje, kjer bodo uredili sanitarije za invalide, blagajno, prostor za pogostitve, večnamenski prostor in priročno skladišče. Zamenjali bodo tlake in izvedli spuščene strope. Na zahodnem delu je predvidena zamenjava obstoječih zasteklitev, zamenjali bodo tudi vrata glavnega vhoda ter med preddverje in galerijo postavili še novo stekleno steno z vrati.