Muzejski trg v Celju, kjer stojita tudi Pokrajinski muzej in Osrednja knjižnica Celje, je v minulih dneh po dveletni obnovi dobil povsem novo podobo. Na njem in v delu ulice Na okopih so prenovili vso infrastrukturo, položili nove tlakovce, namestili novo urbano opremo in javno razsvetljavo, kar je občino stalo okoli milijon evrov. Prav tako so občani na Muzejskem trgu dobili prvo podzemno zbiralnico odpadkov v mestu, ki omogoča  ločeno odlaganje plastične in kovinske embalaže, bioloških odpadkov, papirja in mešanih komunalnih odpadkov. Le zabojnik za steklo ostaja v Gosposki ulici, kjer je zdaj ekološki otok.

Odlično ohranjene freske izjemne vrednosti

Na zunaj je torej ureditev Muzejskega trga končana, še vedno pa se nadaljujejo restavratorska dela pod površjem. »Ko bodo končana tudi ta dela, bomo razstavo dragocenih arheoloških najdb, ki pričajo o bogati zgodovini našega mesta, odprli tudi za javnost. Odlično ohranjene freske, ki so jih arheologi med obnovo trga odkrili v kompleksu rimskodobne vile, so namreč izjemne in zelo redke, zato verjamemo, da bodo v naše mesto privabljale številne domače in tuje turiste,« pravi Mojca Grušovnik, predstavnica za stike z javnostjo na Mestni občini Celje.

Izjemno vrednost je kompleksu rimskodobne vile z odlično ohranjenimi freskami z izdajo odločbe priznalo tudi ministrstvo za kulturo. Direktor celjskega Pokrajinskega muzeja Stane Rozman je razkril, da so freske s figuralnimi motivi, kot so ptič, delfin, konj, Viktorija in drugi, ki so in situ ohranjene približno meter v višino in se razprostirajo na šest do sedem kvadratnih metrih, po barvitosti in motiviki primerljive s tistimi iz Pompejev.

Obnove Muzejskega trga, ki je v celoti zavarovan kot arheološki in naselbinski spomenik, se je občina lotila pred dvema letoma. Poleg obnove gospodarske infrastrukture so tam postavili tudi pitnik in posadili nova drevesa. »Skupno smo obnovili 2873 kvadratnih metrov trga, mu vrnili nekdanji ugled, atraktivnost in s tem poudarili njegovo zgodovinsko vrednost. Hkrati smo uredili tudi približno 800 kvadratnih metrov trga Na okopih, kjer smo uredili manjše parkirišče in skladno z zahtevami celjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenija zgradili opečni zid. Ta razmejuje parkirišče in prehod, ki Gosposko ulico povezuje s Savinjskim nabrežjem,« razloži Grušovnikova. Celovita obnova Muzejskega trga in dela trga Na okopih je skupaj z arheološkimi raziskavami stala občino nekaj več kot milijon evrov, gradnja podzemnega objekta s hodnikoma in arheološkimi raziskavami pa nekaj več kot pol milijona evrov.

Knežji dvorec še čaka na denar

Denar je občina zagotovila iz proračuna. Župan Bojan Šrot je po zadnji zmagi na volitvah dejal, da upa, da bodo v prihodnjih letih še na voljo tudi razpisi, ki bi jim omogočali dokončanje obnove Knežjega dvorca. »Dokumentacija za to je pripravljena že tri ali štiri leta. A naša država med prednostne naloge v perspektivi žal ni uvrstila ohranjanje kulturne dediščine. Za dokončanje Knežjega dvorca bi potrebovali še od šest do sedem milijonov evrov,« ocenjuje Šrot.