Sedanje stanje je rezultat popolnoma neodgovorne politike in klientelizma zdravstvene politike vse od osamosvojitve Slovenije. Vedno sem imel občutek, da zdravstvena politika namenoma ni hotela narediti javnega zdravstva učinkovitega, vse do njegovega razsula, da bi na tak način ustvarila razmere za privatizacijo celotnega zdravstva. Kar poglejmo, kakšne ministre za zdravje smo imeli. Vsi, razen dr. Kebra, so pomagali rušiti javni zdravstveni sistem. Dejstvo je, da so zdravstvo usmerjali lobiji in klike, ki jim sedanje razmere še kako ustrezajo, in prav ti bodo tudi sedaj naredili vse, da se bo javni zdravstveni sistem dokončno razsul. To je politično, celo ideološko vprašanje najvišjega ranga in historični element, ki bo določal stopnjo demokracije pri nas. In končno tudi uresničitev ustave.

Trg zdravstvenih storitev in privatizirani izvajalci bi avtomatično izravnali ponudbo zdravstvenih storitev s povpraševanjem, ki jo sestavljajo vsi, ki zdravstveno pomoč potrebujejo. Samo za primer: sedaj ko primanjkuje zdravnikov v osnovnem zdravstvu, bi se cene teh storitev toliko časa povečevale, da bi se ponudba in povpraševanje izravnala. Seveda bi ob tem vedno večje število državljanov ostalo brez javnega zdravstva, pa tudi brez privatiziranega zdravstva, ker si ga enostavno ne bi mogli privoščiti.

Ko sva z dr. Francetom Bučarjem sodelovala pri projektih s področja infrastrukture, je vedno ponavljal in ponavljal, da je zdravstvo tisto strateško področje, ki potrebuje dobro državo, ki ščiti in zastopa državljane v tako imenovani menjavi dela. Država v tej svoji vlogi deluje kot demokratična oblast. Zdravstvo je namreč brez vsakršnega dvoma naravni monopol brez primere.

V sedanjem času imamo pri nas prav nasprotne razmere. Sindikati zdravstvenih izvajalcev agresivno, že na meji dobrega okusa, zastopajo zdravstvene izvajalce, ki bi najraje državi odvzeli še eno najpomembnejših vlog in odgovornosti.

Seveda se ne zavzemam za državni birokratski sistem javnega zdravstva, kot ga imamo sedaj, temveč za sistem, ki upošteva sodobno sistemsko organizacijsko in menedžersko znanje, o katerih je že veliko pisal Peter Drucker.

Mag. Janez Tršan, Ljubljana