Ker morajo najti ustrezne rešitve, da ne bi prvega odseka iz Ormoža do Gorišnice speljali na polje, bodo razpisa, s katerim bodo iskali izvajalca gradbenih del, za sicer dvofazni postopek gradnje med Markovci in Ormožem, objavili skupaj.

Ta del bo sicer zgrajen prej, kot bo pripravljeno vse potrebno za navezavo na avtocesto pri Ptuju, zato bodo morali promet začasno speljati na obstoječo državno cesto.

Kot je na današnjem sestanku z župani v Markovcih pojasnil Zvonko Zavasnik iz infrastrukturnega ministrstva, bo hkrati potekal vnovični postopek študije severnih in južnih variant navezave ceste mimo Ptuja na avtocestni križ.

»Dars je nedavno že uspešno izvedel javni naročili za izdelavo okoljskega poročila in ponovne študije variant, oba izvajalca sta že uvedena v delo, zato pričakujem, da bomo lahko na naslednjem sestanku že tudi bolj konkretni glede rokov,« je dejal Zavasnik in opomnil, da gre za zapletene postopke, a se bodo trudili kar se da pospešiti postopke.

Ministrstvo je sicer zavrnilo pobudo civilne iniciative za preučitev variante, da bi hitro cesto speljali še severneje od Ptuja, saj gre ta po njegovih besedah izven načrtovanih izhodišč.

Nasprotovanje lokalnih skupnosti, da bi cesto speljali po zdaj predlaganih variantah severno od Ptujskega jezera, je bilo doslej enotno, a je novi župan Vidma pri Ptuju Branko Marinič presenetil s sklepom občinskega sveta, da nasprotuje južni varianti, ki bi šla skozi območje Nature 2000.

Zavasnik je dejal, da so bili na takšno odločitev omenjene občine opozorjeni s strani Darsa, in čeprav težko komentira, kako bi krhanje dosedanje enotnosti regije lahko vplivala na končno odločitev, za projekt to ni dobrodošla odločitev.

Projektni nalogi naj bi bili zaključene do leta 2021

Marinič pa je pojasnil, da je njihov sklep jasen, zdaj pa je na strani načrtovalcev, da jih o vsem skupaj seznanijo ter povabijo na pogovor, kjer bi jim pojasnili pogoje, pod katerimi bi bili pripravljeni spremeniti sklep.

Območje Šturmovcev je bilo po njegovem že v preteklosti preveč degradirano, saj gre tam visokonapetostni daljnovod, zato zahtevajo, da bi ob morebitni gradnji ceste slednjega hkrati vkopali v zemljo.

Vesna Kolar Planinšič z okoljskega ministrstva je danes povedala, da naj bi bili vsi njihovi postopki, ki so zelo zahtevni, po projektni nalogi, ki jo je razpisal Dars, zaključeni leta 2021.

»Če bomo do takrat vsi skupaj našli z vseh vidikov sprejemljivo varianto, bomo tega zelo veseli,« je dodala, o morebitnem nasprotovanju občine Videm pa je povedala, da njihov sklep za zdaj nima neposrednega učinka in da ne bodo spreminjali postopkov študije variant.

Župan Markovcev je glede ravnanja sosednje občine dejal, da so bili pred lokalnimi volitvami enotni, a so se vmes zamenjali nekateri župani, ki bi zdaj očitno želeli od projekta nekaj iztržiti. Vseeno pa gre za cesto državnega pomena, s katero je potrebno pohiteti, zato takšen sklep ene od občin ne more imeti nobenega vpliva na projekt, je dejal in dodal, da tudi ne razume dolgih rokov, ki si jih je zastavila država.