Res je, da se med zimskim obdobjem motoristi zelo redko pojavijo na cestah. Smo pa že v obdobju, ko se sprašujemo, kaj zdaj, ko jih je čedalje več. Motoristi ne da prihajajo, so tu in temu se na cesti nekateri spet čudijo. Ker je na vseh naših cestah in ulicah vsak dan množica različnih udeležencev, med njimi jih je precej zelo ranljivih, je vsakodnevna naloga vsakega, da vse te vidi in jih upošteva. Mnogi se pojavljamo v različnih vlogah in moramo to vsakič upoštevati ter se zavedati in razumeti, kdaj, kako in zakaj lahko s svojim trenutnim načinom obnašanja v tej udeležbi ogrozimo druge.

Motoristi so zaradi precej ožje silhuete slabo vidni in zato težje prepoznavni, težko je oceniti njihovo hitrost. Prepričanje mnogih, da se motorist ustavi hitreje in prej kot avtomobil, je napačno. Zato je tu odgovornost vseh drugih udeležencev, da jih ne bomo spravljali v nevarne in kritične situacije. Upoštevati moramo nujnost vsakdanjega sobivanja vseh v prometu, zato so še posebej strpnost, umirjenost in posvečanje vožnji dejavniki, ki bodo to omogočili. Še vedno je ravno kakršna koli uporaba telefona med vožnjo največji problem in nevarnost. Pravila vsake udeležbe v prometu veljajo za vse enako, iz njih izhajajo naše pravice in dolžnosti. Ob omenjanju vseh udeležencev mora biti zato ravno pri motoristih stalno prisotno zavedanje, da so ranljivi, predvsem pa, da je od njih samih odvisno, ali bodo dali možnost drugim, da jih bodo pravočasno dobro videli. Kljub prepričanju nekaterih motoristov, da se z motociklom ne da voziti počasi ali pa da imajo celo pravico do hitrejše vožnje, ker njihov motocikel to z lahkoto zmore, se morajo vsi ti zavedati, da so oni edini, ki imajo vse vzvode upravljanja in vodenja motocikla v svojih rokah. Vsi, motoristi in motoristke, sami privijajo ročico plina, vedno je to njihova odločitev, kakor tudi vsakokratno uravnavanje hitrosti glede na različnost razmer vožnje. Sami se tudi odločajo, kakšno zaščitno opremo bodo uporabili, kakšen bo način njihove vožnje. Vedno se morajo zavedati, da jih nekomu ne bo uspelo dobro in pravočasno videti, na to pa odločilno vplivata njihova vidnost in hitrost. Na koncu je varnost prevečkrat le v njihovih rokah, dobra psihofizična pripravljenost jim to olajša. To zelo dobro poznajo vsi, ki so že pridobili dodatna znanja na naših tečajih na Vranskem.