Pobudo za izvedbo sajenja medovitih dreves v Betnavskem gozdu je dala družba SiDG, ki je lani v tem gozdu na pobudo krajanov postavila več parkovnih klopi. Betnavski gozd je odslej bogatejši še za drevesa bele lipe, velikolistne lipe, navadne lipe, češnje, pravega kostanja, ostrolistega javorja in jerebike. Krajani, čebelarji in dijaki Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor so posadili štirideset medovitih dreves, ki bodo dobra paša vedno bolj ogroženim čebelam.

Omogočili pašo čebelam

»Ena od vlog gozda je tudi, da nudi pašo čebelam, kar lahko izboljšamo z drevesnimi vrstami, ki cvetijo. SiDG se tega zaveda, zato smo se tudi pridružili kampanji SEM SPREMEMBA. Sicer pa že ves čas spodbujamo vnašanje medovitih drevesnih vrst v gozdne sestoje. V letošnjem letu imamo tako v načrtu v državnih gozdovih posaditi več kot 20.000 medovitih dreves,« je ob akciji v Betnavskem gozdu izpostavil Zlatko Ficko, direktor SiDG.

Kampanja SEM SPREMEMBA želi spodbuditi vsakega posameznika, podjetje in ustanovo, da v okviru svojih možnosti zasadi vsaj eno medovito seme za medovito cvetico. Vsak cvet pomeni hrano za čebele, pa četudi je to »zgolj« cvet v lončku na balkonski terasi. Temu pozivu Čebelarske zveze društev Maribor se priključuje tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je častni pokrovitelj kampanje SEM SPREMEMBA.

Čebelarska zveza društev Maribor posebej pozdravlja saditev medovitih dreves v gozdovih in ob tej akciji poudarja, da so prav naši gozdovi največja neizkoriščena priložnost za povečanje pridelave medu. V Čebelarski zvezi društev Maribor vidijo možnosti tudi v razvoju urbanega čebelarjenja, ki ga prav tako želijo spodbujati in promovirati s to kampanjo. Ker je v Mariboru tudi na tem področju veliko še neizkoriščenega potenciala, bodo ustanovili sekcijo za urbano čebelarstvo. K sodelovanju vabijo vse, ki jih to zanima.

Čebelam prijazna občina

Predsednik Čebelarske zveze društev Maribor Vlado Vogrinec je ob tej priložnosti apeliral tudi na Mestno občino Maribor, da sprejme odlok, da se naša krajina zasaja z avtohtonimi in medovitimi rastlinami, ki so v našem okolju naravno prisotne že stoletja in so prilagojene na naše klimatske razmere ter so kot take zelo koristne za čebele. S tem bomo veliko prispevali k zmanjševanju umiranja čebel. Da bi podobne odloke sprejele vse občine, si že nekaj časa prizadeva Skupnost občin Slovenije, ki je že pred leti začela akcijo Čebelam prijazna občina. Do danes so si ta naziv prislužile občine Črnomelj, Šentjur, Rečica ob Savinji, Idrija, Mežica, Ljubljana in lani Ivančna gorica.

V maju se bo kampanja SEM SPREMEMBA nadaljevala s sajenjem medovitih cvetic in medovitih grmovnic na izbranih osnovnih in srednjih šolah v Mariboru in okolici, v Celju in na Bledu. Zakaj so pomembne tudi medovite grmovnice? Ker s svojimi cvetovi ponujajo čebelam medičino ali cvetni prah, kar čebelam predstavlja vir energije za fizične aktivnosti, delno prebavljen pelod (cvetni prah) pa je glavni vir beljakovin za razvijajoče se ličinke. Tudi na majhnih vrtovih lahko od zgodnje pomladi do pozne jeseni s primerno zasaditvijo medovitih trajnic, kjer ves čas nekaj cveti, čebelam omogočimo nabiranje cvetnega prahu. Na sončnih legah čebele razveseljujejo ameriški slamniki, nageljčki, rudbekije, lepe očke, astre, sivka, žajblji, hermelike … na senčnih legah vrtov pa so čebelam zanimivi še telohi, svetilke, plahtice, kresnice … Saditev medovitih dreves bomo nadaljevali oktobra in novembra na izbranih osnovnih in srednjih šolah.