Med strateško pomembne odločitve se po pojasnilih vlade štejejo tisti posli, ki pomenijo odsvojitev premoženja, pomembnega za razvojno-strateške načrte države, kot je to opredeljeno v strategiji upravljanja kapitalskih naložb države, strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021 in drugih razvojno-strateških načrtih države. Na področju nepremičnin pa bo morala DUTB po novih smernicah pri prodaji nepremičnin upoštevati celovite cenitve, ki bodo morale biti skladne z interno določeno metodologijo. DUTB bo lahko prodajala nepremičnine po cenah, ki bodo izjemoma lahko nižje od aktualne cenitve v primeru, ko bo kreditni odbor presodil, da bi to pospešilo prodajo oziroma bo to upravičeno in smotrno z vidika aktualne poslovne strategije DUTB. Morebitna tovrstna odstopanja, višja od 10 odstotkov aktualne cenitve, bo morala DUTB sporočiti finančnemu ministrstvu v roku enega meseca. DUTB bo morala poleg tega v pogodbah o prodaji terjatev in nepremičnin predvideti tako imenovano top-up klavzulo, s katero se bodo kupci zavezali, da bodo pokrili razliko med ceno, dogovorjeno v pogodbi, in morebitno višjo ceno, dogovorjeno v poznejšem nakupu oziroma prodaji.