Ugotovili so, da je bilo preteklo leto za kamniške gozdove dokaj mirno in nestresno, vendar je iz okoljskih pojavov in analize zdravstvenih nevšečnosti gozdov slutiti, da prihajajo tudi za gozdove v naši bližini drugačni časi ne glede na občutek njihove večnosti. »Leto 2018 si bomo zapomnili po toplem vremenu, kar je ugodno vplivalo na zdravstveno stanje smrekovih dreves in neugodno za razvoj prekomerne populacije podlubnikov,« so zapisali gozdarji. V vseh treh gozdnogospodarskih enotah so evidentirali slabo četrtino napadenih dreves. V primerjavi s predlani se je povečalo sušenje velikega jesena zaradi jesenovega ožiga. V jesensko-zimskem času so se opazneje pojavili znaki prenamnožitve pisanega jesenovega ličarja v obliki odpadanja skorje. Posledice so najbolj vidne v gozdnogospodarski enoti Kamniška Bistrica, kjer je bilo označenih 2200 dreves. Požarov na gozdnih površinah lani ni bilo.