V občinah Ljubljana, Medvode in Vodice je veliki evropski projekt Čisto zate, v okviru katerega gradijo kanalizacijsko omrežje, v polnem razmahu. Na javno kanalizacijo bodo priključili okrog 22.000 gospodinjstev, toda marsikdo še ne ve, koliko ga bo to stalo. Glede na odgovore vodje oddelka za gospodarske dejavnosti in promet v ljubljanski občini Davida Polutnika je mogoče sklepati, da imajo o tem bistveno več informacij občani Medvod. O teh rečeh je Polutnika spraševala mestna svetnica iz vrst SDS Ksenija Sever.

V Ljubljani veliko vprašanj in malo odgovorov

Zanimalo jo je, kakšna bo okvirna cena za priključek na kanalizacijo za povprečno stanovanjsko hišo. Polutnika je še nekoliko konkretneje vprašala, koliko bo stal priključek za stanovanjski objekt velikosti 90 kvadratnih metrov (in 50 kvadratnih metrov zemljišča pod hišo) in koliko priključek za stanovanjski objekt velikosti 150 kvadratnih metrov (in 110 kvadratnih metrov zemljišča pod stavbo). Vprašala je tudi, ali bodo občani komunalni prispevek lahko plačali na obroke. Polutnik odgovora o tem, kakšna naj bi bila okvirna cena priključka na kanalizacijo, ni dal. Je pa zapisal, da je »izvedba interne kanalizacije obveznost posameznika tako v izvedbenem kakor tudi finančnem smislu«.

Dodal je, da zakon podlage za obročno plačilo komunalnega prispevka ne določa. Pravi, da vlada še ni sprejela podzakonskih aktov, ki bodo podlaga za sprejem novega odloka o komunalnem prispevku za ljubljansko občino, in da tako ni podrobnih določil za izračun in odmero komunalnega prispevka. »MOL namreč želi sprejeti odlok o odmeri komunalnega prispevka, ki bo zagotavljal enako odmero za vse zavezance na območjih aglomeracij,« je zapisal Polutnik.

Precej drugače je v Medvodah

V Medvodah bo plačevanje po obrokih možno, občina pa je tudi izdelala okvirne izračune cene priključka na kanalizacijo. Že aprila lani, ko so občanom predstavili projekt, so pripravili obrazec, ki vsakomur omogoča okviren izračun komunalnega prispevka. Ta velja za enostanovanjske stavbe, medtem ko lahko tisti, ki živijo v drugačnih objektih, informativni izračun prejmejo na občini.

Na medvoški občini so pojasnili, da začnejo izdajo odločb za plačilo komunalnega prispevka, ko je gradnja na določenem območju končana. Pred izdajo odločbe pa občani prejmejo obvestilo, v katerem so navedeni podatki o njihovem objektu in predviden izračun komunalnega prispevka. »Če so podatki o objektu napačni, imajo lastniki objektov v določenem roku možnost te podatke uskladiti na geodetski upravi,« pravijo na občini in dodajajo, da so doslej izdali informativne izračune za dve območji (Čarmanova ulica v Medvodah in naselje Ladja), ta mesec pa so izdali tudi prve odločbe o plačilu komunalnega prispevka.

Za polovico manjši komunalni prispevek

Sicer sta glavna podatka, ki vplivata na izračun, skupni strošek gradnje kanalizacije (v Medvodah ta za zdaj znaša slabih 31,5 milijona evrov) in obračunski znesek za kanalizacijo (trenutno 21,8 milijona evrov). Občanom se bo zaradi minulih vlaganj, kajti pred gradnjo kanalizacije so morali urediti odvajanje v malo komunalno čistilno napravo ali greznico, komunalni prispevek znižal za petdeset odstotkov. Do tega popusta lastniki novogradenj, ki se bodo ob zgraditvi stavbe takoj priključili na kanalizacijo, niso upravičeni. Medvoški odlok, kakršnega v Ljubljani še nimajo, omogoča tudi plačilo v 24 obrokih v prav toliko mesecih.

Sicer so v Medvodah doslej odprli 47 gradbišč, na nekaterih pa so prve trase že asfaltirane. Ko bo projekt končan, bo v občini zgrajenih okoli 22 kilometrov nove kanalizacije, od tega je, kot so pojasnili, trenutno vgrajenih približno 65 odstotkov metrov cevi, medtem ko sočasno gradijo tudi drugo infrastrukturo, s katero so na približno 35 odstotkih realizacije. »Predvidevamo, da bo gradnja najbolj intenzivno potekala do letošnje jeseni, zadnja dela pa bodo končana v prvi polovici prihodnjega leta,« pravijo v Medvodah.