Skupaj z vami za še boljši zrak v Ljubljani se je glasil naslov posveta o kakovosti zraka, ki je včeraj potekal v prostorih ljubljanske mestne občine. Posvet je bil le eden izmed dogodkov, ki so jih na občini pripravili v sklopu enomesečne akcije Za lepšo Ljubljano, s katero vsako leto med 22. marcem, svetovnim dnevom vode, in 22. aprilom, svetovnim dnevom Zemlje, v ospredje postavljajo skrb za okolje.

Na občini so predvsem zadovoljni z dosedanjim delom, kot ključni ukrep, ki je pripomogel k izboljšanju zraka, pa so izpostavili gradnjo toplovoda in plinovoda. Na sistem daljinskega ogrevanja je bilo leta 2015 priključenih že 75 odstotkov Ljubljančanov, cilj občine pa je ta delež do leta 2024 dvigniti na vsaj 80 odstotkov.

Onesnažujejo tudi kamini

Nadejajo se, da bi s tem zmanjšali število individualnih kurišč v mestu, ki onesnažujejo zrak ter ostajajo trdovraten problem za okolje in izziv za mestno oblast. Kot je namreč poudarila vodja občinskega oddelka za varstvo okolja Nataša Jazbinšek Seršen, je bila pred desetletjem onesnaženost zraka z delci PM10 prisotna vse leto, medtem ko v zadnjih letih ta trend upada: »Leta 2006 je bila dnevna meja koncentracije delcev presežena 155-krat (po veljavnem pravilniku je lahko koncentracija PM10 presežena največ 35-krat v koledarskem letu, op. p.), medtem ko je bila deset let kasneje presežena 52-krat. Danes preseganja mejnih vrednosti zunaj kurilne sezone praktično ni, kar pomeni, da lahko onesnaženost zraka pripišemo predvsem individualnim kuriščem.«

Ob tem je Jazbinšek-Seršenova izpostavila, da zrak onesnažujejo tudi kamini, ki so v novogradnjah čedalje bolj priljubljeni, in poudarila, da občina sama na individualna kurišča ne more vplivati, so pa eden od njihovih ciljev v prihodnje tudi ukrepi na področju malih kurilnih naprav. »Pri tem je ključno predvsem ozaveščanje ljudi, da se zavejo, da s kurjenjem lesne biomase onesnažujejo prostore, v katerih se pravzaprav najpogosteje zadržujejo,« je pojasnila vodja oddelka.

Spodbujajo k javnemu prevozu in ga hkrati dražijo

Kot še en ključen ukrep, s katerim so pripomogli k izboljšanju kakovosti zraka, so na občini izpostavili spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti in kot pozitivne spremembe v mestu med drugim navedli zaprtje mestnega središča za promet, uvedbo parkirišč P+R in posodobitev voznega parka Ljubljanskega potniškega prometa (LPP).

Ob tem pa se med udeleženci posveta tudi tokrat niso mogli izogniti očitkom o nedavni (ne)smiselni podražitvi vožnje z avtobusi LPP. »Število uporabnikov LPP upada, kot odgovor na to pa ste podražili vožnjo in uvedli letno vozovnico, ki ni cenovno privlačna,« so bili kritični nekateri udeleženci, a so predstavniki občine ponovili, da skušajo raven kakovosti storitev LPP ves čas dvigovati in da tudi vlagajo v okolju prijaznejši vozni park, »kar pa seveda stane«.