Današnjega sestanka se je udeležilo 11 zdravnikov družinske medicine, ki so sredi marca podpisali namero o odpovedi s 1. majem in zahtevali spremembe aktualnega splošnega dogovora. Na sestanku jim je vodstvo ZD predstavilo predlog ministrstva in Zdravniške zbornice Slovenije, ki predvideva sprejetje aneksa št. 1 k splošnemu dogovoru za leto 2019.

S predvidenimi spremembami so zdravniki zadovoljni, saj je ministrstvo ugodilo njihovi glavni zahtevi po sprejemu 1895 glavarinskih količnikov kot merilu za zgornjo mejo opredeljevanja zavarovanih oseb, pri čemer nobena zavarovana oseba ne ostane brez osebnega izbranega zdravnika. Strinjajo se torej z dejstvom, da obstoječih pacientov ne bodo izpisovali in bodo zanje skrbeli še naprej.

Omenjeni aneks še ni uradno sprejet, zato so se zdravniki po razpravi odločili, da odpovedi zamrznejo do 1. junija. Če tudi do tedaj ne bo sprejet, bodo napovedano odpoved tudi uresničili, so še zapisali v ZD Celje.

Ministrstvo za zdravje sicer v teh dneh v pogovorih s sindikati in stroko nadaljuje intenzivno iskanje rešitev za nakopičene težave v družinski medicini in zdravstveni negi.