Velenjski mestni svetniki so na zadnji seji brez glasu proti potrdili tudi predlog sklepa o predhodnem pisnem soglasju k osnutku najemne pogodbe za večstanovanjsko stavbo na Kosovelovi ulici 4b. Velenjska občina bo v njej najela 35 novih stanovanj, ki jih bo dala v podnajem prosilcem z veljavnega prednostnega seznama za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

»Lani se je na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem prijavilo več kot 400 prosilcev, dejansko upravičenih pa je bilo 365,« so povedali na velenjski občini, kjer jim je do zdaj uspelo rešiti 26 stanovanjskih problemov. Od 35 novih stanovanj, ki bodo kmalu na voljo, je devet stanovanj velikih okoli 75 kvadratnih metrov, preostala so manjša, velika od 35 do 60 kvadratnih metrov. Prav po takšnih pa je tudi največ povpraševanja. Občina bo z najemniki sklenila najemno pogodbo za dobo 20 let, z možnostjo podaljšanja pod enakimi pogoji. Letni strošek najema bo občini prinesel 180.000 evrov, 93.000 evrov bodo pridobili iz neprofitnih najemov, razliko pa krili iz občinskega proračuna. Na Mestni občini Velenje, ki ima v lasti približno 850 stanovanj, so od leta 2009 rešili 756 stanovanjskih problemov in od leta 2011 prodali 46 stanovanjskih enot.