Abanka je v skladu s strategijo zniževanja nedonosnih izpostavljenosti s prodajo nedonosnih terjatev nadaljevala z aktivnim pristopom k zniževanju deleža nedonosnih kreditov, ki se je v skupini Abanka v letu 2018 zmanjšal za 5,6 odstotne točke na 4,6 odstotka.

»Odlično poslovanje, kapitalska trdnost banke, visoka likvidnost in pomembno zmanjšanje deleža slabih posojil so vplivali tudi na bonitetno oceno banke, saj je mednarodna bonitetna agencija Moody's Investors Service Abanki v letu 2018 zvišala bonitetno oceno, s katero je Abanka ponovno dosegla investicijsko stopnjo,« so se pohvalili v banki.

Kot so tudi pojasnili, so lani prenovili poslovno strategijo banke, pospešeno pa izvajajo tudi aktivnosti, ki so si jih postavili v strategiji digitalne transformacije. Prav to je eden od strateških programov banke.

Nadzorni svet je revidirano letno poročilo Abanke za leto 2018 potrdil na torkovi seji. Ob tem je imenoval novo članico uprave Nado Mertik, ki bo svojo funkcijo nastopila 1. julija oz. po pridobitvi licence regulatorja.