Brežiški župan Ivan Molan in obrambni minister Karl Erjavec sta podpisala dodatek k dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s posodobitvijo vojaškega letališča v Cerkljah iz leta 2007. V skladu z njim naj bi ministrstvo vsako leto zagotovilo do 600.000 evrov. Dodatek zajema leti 2019 in 2020, ministrstvo pa bo po »trdih pogajanjih«, kot se je izrazil Erjavec, letos in prihodnje leto zagotovilo po 400.000 evrov.

Letos bo šlo 350.000 evrov za infrastrukturo v bližnjih naseljih in 50.000 evrov za nakup gasilskega vozila za potrebe cerkljanskega gasilskega društva. Kot je dejal Erjavec, bodo vlaganja pomembna ne le za občino in lokalno prebivalstvo, ampak tudi za Slovensko vojsko, ki prav tako uporablja okoliško infrastrukturo, ob tem pa obljubil tudi nadaljnjo podporo lokalnemu gasilstvu. »Če se bo obrambni proračun povečeval, bo potreben nov aneks. In če bo več sredstev na voljo, bo tudi aneks lahko višji,« ob tem dodaja minister.

Vojaško letališče v strateškem interesu države

Čeprav si je skušalo izpogajati vseh 600.000 evrov, je vodstvo brežiške občine z dogovorom vendarle zadovoljno, tudi zato, ker se v preteklih letih zaradi gospodarske in finančne krize sporazum ni izvajal v takšni meri, kot bi si občina želela. »Moji predhodniki so zadevo nekako kompenzirali s stanovanji in podobnimi zgodbami. Zdaj je gospodarska situacija boljša in tudi obrambni proračun se povečuje, čeprav še ne toliko, kot bi si želeli,« pravi minister Erjavec. Je pa res, da bi se v občinski proračun, če ne bi šlo za vojaški, ampak za gospodarski objekt, letno nateklo okoli 800.000 evrov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, česar pa so vojaški objekti oproščeni.

Tovrstno vojaško letališče je bilo po Erjavčevih besedah v strateškem interesu države. »Vedeli pa smo, da posodobitev letališča pomeni določeno obremenitev za okolje in občino. Zato smo tudi začeli pogajanja in sklenili dogovor o medsebojnem sodelovanju,« je pojasnil Erjavec, ki je bil obrambni minister tudi pred 12 leti ob sklenitvi omenjenega dogovora.

V preteklih letih stanovanja namesto denarja

Po Molanovih besedah bodo tako že letos začeli prenovo nevarnega križišča v naselju Črešnjice, kjer bodo uredili tudi pločnik in avtobusno postajališče, ter obnovo dotrajanega lesenega mostu v Cerkljah ob Krki. Pri obeh projektih bo del denarja morala zagotoviti še občina sama. »Zelo pomembno je, da smo se dogovorili tudi za vlaganje v gasilske avtomobile. Občine imamo namreč za takšne namene na voljo vse manj denarja, saj se drugi stroški nenehno povečujejo. Letos tako kupujemo gasilski avtomobil za gasilsko društvo Cerklje ob Krki, ki bo omogočal tudi večje intervencije. Ne nazadnje naši gasilci tudi pogosto sodelujejo z letališčem pri izvajanju raznih vaj in bodo tako tudi pri tem bistveno bolj uspešni.«

Kot dodaja Molan, pa je odprtih še kar nekaj zadev iz paketa javnega dobra. Gre za ceste, ki so še vedno v lasti ministrstva za obrambo, denimo ob nekdanjem domu JLA, kjer je danes mladinski center, ter v okolici nekdanjih vojaških stanovanj v mestu. »Do prihodnjega leta naj bi preučili možnosti, če je še kaj vojaških stanovanj, ki bi jih lahko država odstopila občini za socialno ogrožene in mlade družine. Nekaj smo jih na tak način v preteklosti že pridobili in s tem več družinam olajšali socialno stisko.« Doslej je občina z denarjem ministrstva za obrambo obnovila nekaj cest, pridobila 14 stanovanj, sofinancirala gasilsko lestev ter pridobila nepremičnino v poslovni coni v Slovenski vasi (bivši remontni center), ki ga je delno usposobila in lani pridobila tudi novega najemnika.