Ni torej znano, kaj bo z uporabniki storitve pomoči na domu v občini Šentjernej, kdo jih bo negoval čez dober teden dni. Znano pa je, kaj se bo zgodilo z delavkami, ki so to storitev opravljale doslej. Prejele so odpoved pogodbe o zaposlitvi, kar je v nasprotju z zakonskimi določbami glede prenosa dejavnosti, ki določajo, da je treba ob prenosu dejavnosti opraviti tudi prenos delavcev, ki so dejavnost opravljali. Direktorica CSD Dolenjska in Bela krajina ter predstavniki občine trdijo, da ne gre za prenos dejavnosti, saj se ta ukinja, kar pa ne drži, saj se pomoč na domu po zakonu o socialnem varstvu sploh ne more in ne sme ukiniti. V tem primeru bi bilo namreč na mestu vprašanju, kdo bo v občini Šentjernej med prvomajskimi prazniki skrbel za uporabnike, ki sami zase ne morejo poskrbeti.

Delavke, ki so na nezakonit način ostale brez službe, so starejše delavke, a dvema, članicama Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, do upokojitve manjka še več kot 5 let in bosta po prenehanju prejemanja denarnega nadomestila na zavodu ostali brez dohodkov. Ironično, takrat se bosta lahko znova oglasili pri svojem bivšem delodajalcu CSD Dolenjska in Bela krajina, in sicer kot prosilki za denarno socialno pomoč.

Na drugih CSD poteka prenos dejavnosti pomoči na domu drugače, v skladu z zakonom. Tudi sedaj, v teh mesecih, potekajo dogovarjanja o prenosu pomoči na domu s CSD na druge izvajalce socialnovarstvenih storitev, in pri vseh prenosih prenosnik in prevzemnik spoštujeta določbi 75. in 76. člena ZDR-1 glede prenosa delavcev. Pričujoči primer CSD Dolenjska in Bela krajina in občine Šentjernej je torej unikum, edini primer slabe prakse, za katerega Sindikat zdravstva in socialnega varstva ne bo dovolil, da se razširi. Navsezadnje je tudi v primeru prenosa pomoči na domu v občini Žužemberk taisti CSD Dolenjska in Bela krajina opravil prenos delavcev na novega izvajalca in torej v tem primeru spoštoval zakon.

SZSVS bo z vložitvijo tožb zaradi nezakonitosti odpovedi pred pristojnim delovnim sodiščem poskrbel, da taka nezakonita praksa tudi ostane unikum. Poskusi SZSVS, da bi se o zadevi dogovorili po mirni poti, so žal propadli, saj posluha na drugi strani ni bilo, prisluhnilo je le ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki se je s stališčem SZSVS strinjalo in predlagalo preklic odpovedi, čemur pa direktorica CSD Dolenjska in Bela krajina mag. Irena Kralj ni sledila.

Dragica Kekec generalna sekretarka SZSVS