Omenjeno podjetje sem ustanovil jaz, Jože Cimperman, kot večinski lastnik skupaj z drugimi solastniki in strokovnimi sodelavci že v letu 1990. Takrat je bilo podjetje vpisano v sodni register. Glavna dejavnost podjetja je bila trženje in popravilo aparatov in orodij različnih tujih znamk s področja elektronike in električnih orodij (Bosch, Blaupunkt, Sony, Grundig, Siemens, Philips, Canon, San Giorgio, Pfaf, Tehnovapor, Baier in še nekaterih drugih).

V času moje upokojitve je podjetje poslovalo z dobrim rezultatom, z bančno boniteto A, brez premostitvenih kratkoročnih kreditov, torej z zadostnimi obratnimi sredstvi. Podjetje Top Service, d. o. o., katerega večinski lastnik sem ostal tudi po svoji upokojitvi, je bilo v letu 2004 prodano podjetju Plumeus, storitve in svetovanje, d. o. o., ki je bilo takrat last Igorja Irgoliča in Aleša Šabedra. Slednji je bil nadaljnji dve leti tudi direktor podjetja Top Service, d. o. o. Kasneje, leta 2006, je Aleš Šabeder odšel v podjetje Petrol, d. d., kjer je bil zaposlen tudi Igor Irgolič. Kot mi je znano, sta se Aleš Šabeder in Igor Irgolič kasneje poslovno razšla. Aleš Šabeder je izstopil tudi iz lastništva podjetja Top service, d. o. o.

Navedene trditve Aleša Šabedra, da je bil ustanovitelj podjetja Top Service, d. o. o., torej ne držijo, saj je podjetje uspešno delovalo 14 let pred prodajo podjetju Plumeus, d. o. o., zato bi bilo prav, da bi jih ovrgel.

Jože Cimperman, Ljubljana