Ost je ob odkritju ležala na kupu odmaknjenega kamenja, zato njene primarne lege niso mogli določiti, so pojasnili na 2TDK.

Glede na njeno odlično ohranjenost arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije predvidevajo, da je ležala v razmeroma suhem okolju, verjetno med kamni zidu, vsekakor pa ne v tleh, ki bi zaradi povečane vsebnosti vlage negativno vplivala na njeno ohranjenost, so pojasnili.

Bronasta ost z odlomljeno konico je dolga 11 centimetrov, podobne bronaste sulične osti pa so odkrili v Mušji jami. Po obliki lista sodi v podskupino lovorolistnih suličnih osti, ki so najverjetneje služile kot lučalno orožje. Kot so pojasnili v projektnem podjetju, se takšna razlaga nakazuje zato, ker manjša teža omogoča daljši met, in tudi zato, ker je pri lučalnem orožju večja možnost izgube orožja.