Konec prejšnjega tedna je MO Kranj na podlagi elaborata ureditve prometa v času izvedbe gradbenih del v Bitnjah izdala dovoljenje za zaporo občinske ceste na območju predvidenih del in soglasje za postavitev prometne signalizacije na občinskem cestnem omrežju. Končno odločbo DRSI je pričakovati v tem tednu, pravijo na občini, spremembo prometnega režima v tem delu Kranja pa najverjetneje šele po velikonočnih praznikih.

Dela bodo potekala postopno, opozarjajo v Kranju. Najprej bo izvajalec v delu proti polju zgradil pomožni vozni pas, po katerem bo celoten promet potekal dvosmerno. V tej fazi bo izvedena večina gradbenih del v obstoječem krožišču (meteorna kanalizacija, otok…). Z vzpostavitvijo dvosmernega prometa po tem pomožnem pasu bo vzpostavljena popolna zapora občinske ceste na kraku križišča proti Stražišču. Popolna zapora občinske ceste za osebni promet je izdana do 22. junija letos, vendar pa ne bo veljala za avtobusni promet, pravijo na MO Kranj.

Spremljali bodo pretočnost prometa

Tudi v nadaljevanju, ko se bodo gradili kraki krožišča, bo vzpostavljen izmenični enosmerni prometni režim, urejen s semaforji in ročnim usmerjanjem prometa. Ali vozniki prometno signalizacijo upoštevajo, bo preverjal Medobčinski inšpektorat in redarstvo Kranj v sodelovanju s kranjskimi policisti. Oboji bodo tudi sproti preverjali, ali so denimo semaforski režimi ustrezni in jih bodo prilagodili prometnim tokovom, če se bo izkazalo nasprotno.

Krožišče na državni cesti Kranj–Škofja Loka, v katero se priključi tudi Škofjeloška cesta iz Stražišča, bo v premeru po podatkih MO Kranj merilo 38 metrov, na vseh priključnih krakih bodo zgradili ločilne otoke. Pogodba med investitorjem ministrstvom za infrastrukturo, soinvestitorjem MO Kranj in izbranim izvajalcem Gratel, d. o. o., je bila podpisana marca letos. Krožišče naj bi bilo zgrajeno do septembra letos. Celotna vrednost naložbe znaša dobrih 503.000 evrov, od tega Mestna občina Kranj prispeva dobrih 39.000 evrov za dela na občinski cesti. pe