Medvoška občina se loteva obsežnega projekta gradnje osnovne šole v Preski, ki bo predstavljala precejšen finančni zalogaj. Predvidena vrednost naložbe je namreč od 12 do 14 milijonov evrov. Lani so sprejeli občinski prostorski načrt za šolo, zemljišče, na katerem bo stala, pa pridobili od republiškega sklada kmetijskih zemljišč. Gradnjo naj bi začeli prihodnje leto, končali pa leta 2022, a le če bo občina zagotovila denar za gradnjo, ki ga bodo morali pridobiti tudi iz drugih virov. Stroški bodo namreč dosegli letni proračun občine.

Poteka arhitekturni natečaj

Ker je vrednost projekta tako visoka, je morala medvoška občina v skladu z zakonom o javnem naročanju objaviti arhitekturni natečaj. Nanj se je mogoče prijaviti do 29. maja, najboljšo rešitev pa bodo izbrali do konca junija. Celotna vrednost nagradnega sklada je 39.600 evrov, od tega prva nagrada znaša 12.000 evrov. Pridobiti želijo strokovno najprimernejšo rešitev za približno 600 učencev, 27 oddelkov in 60 zaposlenih.

Za gradnjo nove šole so se odločili, ker je tista, ki jo šolarji obiskujejo zdaj, dotrajana. Projekt bo sicer trajal več let, že letos pa je v proračunu občine 150.000 evrov rezerviranih za izvedbo natečaja in pripravo projektne dokumentacije. »Gre za ogromen finančni zalogaj, ki ga občina Medvode sama ne bo zmogla. Treba se je zavedati, da je ta vrednost enaka vrednostim celotnih letnih proračunov občine Medvode v zadnjih letih, pri čemer pa gre velika večina sredstev iz proračuna za izvajanje zakonsko predpisanih nalog,« nam je sporočil Matej Osolnik iz urada župana Nejca Smoleta. Dodal je, da je ministrstvo za šolstvo in šport nazadnje razpis za sofinanciranje gradenj takšnih objektov, kot bo šola v Preski, objavilo leta 2011. »Odtlej občine opozarjamo na velik primanjkljaj na tem področju.«

Do denarja na različne načine

Medvodčani so ministrstvo večkrat seznanili s težavami osnovne šole Preska, zato upajo, »da bodo držali obljubo in razpis za sofinanciranje naložb v šole objavili v letu dni«. S projektom bodo kandidirali tudi na razpisu za Eko sklad, poleg tega bodo iskali možnosti za sofinanciranje iz sredstev Evropske unije. Kot je pojasnil Osolnik, bodo lastni delež lahko zagotovili le v primeru uspešne prodaje novih industrijskih območij. Občinski prostorski načrt jih predvideva v Jeprci, Preski in Vašah. Nekaj sredstev bodo pridobili tudi s prodajo dela zemljišča, na katerem zdaj stoji osnovna šola Preska. Kaj se bo po izgradnji nove stavbe zgodilo s staro, še ni znano. Načrtujejo pa, da bodo šolsko športno igrišče prodali in kupnino uporabili za financiranje gradnje nove šole. O tem, kakšna bo nova namembnost starih objektov, nameravajo opraviti širšo javno razpravo, zagotovo pa ne bodo več namenjeni potrebam šole.

Osnovna šola Preska je sicer največja izmed štirih osnovnih šol v medvoški občini, ima 20 oddelkov, v letošnjem šolskem letu jo obiskuje 457 učencev. V podružnični šoli v Sori imajo 99 učencev in na Topolu 40 učencev, medtem ko za potrebe vseh treh šol deluje centralna kuhinja na šoli v Preski, kjer imajo precejšnje težave s prostorom. Kot pravijo na občini, imajo premajhno kuhinjo in utesnjeno jedilnico. »Premajhni so tudi prostori za izvajanje športnega pouka, pričakovano je tudi skorajšnje pomanjkanje števila učilnic glede na naraščanje števila učencev na območju šolskega okoliša osnovne šole Preska,« je pojasnil Osolnik. Dodal je, da bi bila šola potrebna tudi energetske in celovite statične sanacije, kajti objekt ne zadošča standardom potresne varnosti. Kot pravijo v občinskem uradu, na tej lokaciji širitev šole ni mogoča.