Brezplačne delavnice mlade med 18. in 30. letom starosti učijo življenjskih veščin in poslovnih znanj, ki jim bodo pomagala pri iskanju zaposlitve in večji konkurenčnosti na trgu dela. Projekt je zasnovalo podjetje Coca-Cola HBC Slovenija v sodelovanju s podjetjem Adecco Slovenija z željo nasloviti enega večjih družbenih problemov, zaposlovanje mladih. Program poteka na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in v Sloveniji, kjer se je delavnic lani udeležilo kar dvesto mladih. Vsebinsko so delavnice, ki bodo v Sloveniji tudi letos potekale v petih slovenskih mestih, zasnovane tako, da skozi praktično učenje pripomorejo k razvoju tistih mehkih veščin in poslovnih znanj, ki so za zaposlovalce trenutno najbolj pomembni.

Razvoj mehkih veščin

Globalna raziskava, ki jo je izvedel LinkedIn med pet tisoč strokovnjaki za upravljanje s človeškimi viri, razkriva, da so mehke veščine danes pomembnejše kot kadarkoli doslej. Kar 80 odstotkov vprašanih je bilo mnenja, da so vse bolj pomembne za poslovni uspeh organizacije, medtem ko jih je 89 odstotkov navedlo, da je pomanjkanje mehkih veščin razlog za neuspešno izbiro kandidatov. Po podatkih Svetovnega gospodarskega foruma bodo leta 2020 med desetimi najpomembnejšimi mehkimi veščinami reševanje kompleksnih problemov, kritično razmišljanje, kreativnost, vodenje ljudi, sodelovanje, čustvena inteligenca, presoja in sprejemanje odločitev, osredotočenost na storitev, pogajanje in kognitivna fleksibilnost. »Eden od problemov sodobnega trga dela je razkorak med izobraževalnimi programi oziroma veščinami mladih, ki vstopajo na trg dela, ter potrebami gospodarstva,« poudarja Miro Smrekar, direktor Adecca Slovenija. »Razvoj tehnologije je postal tako dinamičen, da je težko vnaprej zasnovati študijske programe, ki bodo predvideli prihodnje spremembe in potrebe. Pomemben izziv formalnih izobraževalnih programov je tudi razvoj mehkih veščin, ki so pri zaposlovalcih vse bolj iskane in pravzaprav skoraj enako pomembne kot trde veščine.«

Kdo bo tam

Znanje bodo z mladimi letos delili mag. Aleš Vičič, psiholog, ki je že 20 let eden od vodilnih strokovnjakov za psihološko pripravo športnikov in vodi delavnice na temo izboljšanja učinkovitosti za ključne kadre v podjetjih, Nastasija Alt, kadrovska svetovalka v podjetju Adecco Slovenija, Borut Rozman, vodja prodaje v podjetju Coca-Cola HBC Slovenija, in Matija Goljar, vodja Ustvarjalnika, prvega pospeševalnika mladinskega podjetništva v Sloveniji. Na vsaki delavnici se bodo mladim pridružili tudi uspešni slovenski podjetniki, ki bodo predstavili svojo podjetniško zgodbo.

Kje in kdaj

Delavnice bodo potekale v Ljubljani (17. in 18. april), Mariboru (15. in 16. maj), Novem mestu (22. in 23. maj), Murski Soboti (29. in 30. maj) in Kopru (5. in 6. junij). Več informacij in prijave na https://si.coca-colahellenic.com/si/ zm