Festival, ki je del platforme Big See, ki vključuje 18 držav jugovzhodne Evrope, bo lokacijo na Dunajski cesti 123 v Ljubljani iz mesta oblikovanja preoblikoval v mesto arhitekture. Program, ki bo potekal cel dan, bo intenzivno prepletal številne vsebine.

O arhitekturi jugovzhodne Evrope

Festival je prerasel v pomemben dogodek na arhitekturni sceni, saj organizator vsako leto povabi mednarodno uveljavljene aktualne arhitekte in zanimive predavatelje. Direktor Zavoda Big Zmago Novak pojasnjuje: «Festival Big arhitektura je vodilni poslovni in izobraževalni dogodek za napredno arhitekturo. Z raziskovanjem, vrednotenjem in promocijo arhitekturne odličnosti gradi poslovno uspešnost in privlačnost jugovzhodne Evrope. Je katalizator razmislekov o ključnem pomenu arhitekture v okolju, ki upošteva in odgovarja na sodobne družbene izzive, pomembne za naš obstoj, gospodarstvo in prihodnost.«

Predavanja in omizja na prireditvi bodo spremljali dogodki, kot so: sejem Big arhitektura, Arhitekturne mize, predavanja Arhitektura 180°, odprtje razstave 300 arhitekturnih projektov iz JV Evrope in 18 nacionalnih paviljonov, podelitev nagrad… Sredi dneva bo na sporedu Gospodarski arhitekturni forum, ki bo naslavljal inovativno rabo lesa v arhitekturi. Forum organizira direktorat za lesarstvo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – in javna agencija SPIRIT v sodelovanju z Zavodom Big in drugimi partnerji.

Dogodek bo opozoril na izjemen strateški potencial rabe lesa v sodobni arhitekturi. Kakšna je sodobna lesna gradnja v hitro se spreminjajočem svetu in kje so še neizkoriščeni potenciali rabe lesa v arhitekturi, so vprašanja, ki jih bo na primerih lastnih projektov obravnavalo šest arhitektov iz Avstrije, Italije, Madžarske in Češke. Les je kot gradbeni material trajnosten, naraven, privlačen in funkcionalen, omogoča napredne arhitekturne rešitve in ustvarja visokokakovostno bivanjsko okolje. Na predavanjih bodo predstavili svoje izkušnje in projekte, ki zrejo v prihodnost, so nizkoenergijski ali celo ogljično nevtralni, uporabljajo les bodisi kot konstrukcijski material bodisi kot inovativno fasadno opno, kot tehnološko dovršeno organsko strukturo notranje opreme in celo projekte, ki so vzgojno-izobraževalne narave, a obenem prinašajo konkretne rešitve v javnem prostoru.

Nova tehnologija, novi koncepti

Tematiki bo sledila arhitekturna konferenca z naslovom Nova kompleksnost – inovativni koncepti in nove tehnologije, ki bo odgovorila na vprašanja o uporabi novih tehnoloških rešitev in novih idejnih zasnovah, ki pa neizogibno zahtevajo temeljit razmislek o sodobni kompleksnosti potreb uporabnikov. Arhitektura med njimi išče ravnovesje. Pet priznanih mednarodnih arhitektov različnih generacij bo predstavilo svoje projekte in razmišljanja, pri čemer se bodo osredotočili na sveže napredne koncepte arhitekturnih zasnov ter na uporabo novih tehnologij v vseh korakih arhitekturnega procesa. Preboje v arhitekturni misli, kreativnosti in načrtovanju pogosto za seboj potegnejo tehnološke inovacije. Vpeljava armiranega betona v arhitekturo je na primer sprožila proces modernizma in za vselej spremenila način gradnje, načrtovanja in bivanja. V arhitekturo se tehnologija vpleta skozi celoten proces nastanka: od zastavljanja projektnih nalog na podlagi znanstvenih raziskav in uporabe velikih podatkov, s pametnimi načrtovalskimi orodji, prek uporabe novih tehnoloških rešitev v samem gradbenem procesu (od robotov do tridimenzionalnih tiskalnikov) in izbire pametnih gradbenih materialov, do pametnih mest, ki se stalno odzivajo na potrebe prebivalcev.

Popoldanski program bo zaznamoval pogovor z arhitekturnimi vizionarji, ki ga bo vodil arhitekt Boštjan Vuga, nagovarjal pa bo profesorja Janeza Koželja, Andrijo Rusana iz Hrvaške ter Dijano Vučinić iz Črne gore. Strokovnjaki, ki bogatijo arhitekturno produkcijo, premikajo njene meje in spodbujajo ustvarjalne sile v jugovzhodni Evropi, bodo na odru spregovorili o ozadju njihove življenjske poti, ustvarjalni strasti, ki jih žene, o vplivih, ki so jih zaznamovali, in o osebnih vrednotah ter izzivih.

Festival Big arhitektura je sicer del platforme Big See, ki promovira in podpira ustvarjalno in poslovno odličnost jugovzhodne Evrope. Ob tem organizatorji menijo, da imamo v teh krajih edinstven pogled na Evropo in preostali svet ter znamo in zmoremo prestopiti splošne evrocentrične poglede in okvire ter ponuditi nekaj novega in drugačnega. Dan v mestu arhitekture se bo zaključil z odprtjem razstave in večerno podelitvijo nagrad BIG SEE Architecture Award.