Kot je povedal predsednik SLS Marjan Podobnik, imajo za seboj uspešen spravno prenovitveni kongres, uspešne lokalne volitve in lepo praznovanje 30-letnice prve demokratične politične stranke v Sloveniji. "Sedaj pa želimo narediti naslednji korak v izgradnji, utrjevanju naše stranke tudi z nekaterimi programskimi dopolnitvami," je pojasnil.

V program stranke so med ključne izzive slovenske družbe dodali zagotavljanje dolgoročne vzdržne rodnosti. Izpostavili so ničelno toleranco do zlorabe dobrega imena kmetijstva, obrtništva in podjetništva v politične namene. Podrobneje so opredelili program na področju kulture, kjer so izpostavili skrb za ohranjanje in razvoj slovenskega jezika, ter na področju varnosti, ki so jo opredelili kot temeljno človekovo pravico, vrednoto in dobrino.

Program so dopolnili tudi z opredelitvijo vloge političnih strank, pri čemer so poudarili, da se SLS zavzema za dosledno spoštovanje notranje demokracije, odgovornost vodstva članstvu in demokratično razpravo, ki vodi do čim bolj konsenzualnih stališč.

V SLS so se odločili program nadgraditi tudi z več resolucijami, in sicer za slovenstvo, za povečanje prehranske samooskrbe in celovit razvoj podeželja, za decentralizacijo Slovenije in skladen regionalni razvoj ter za urejeno zdravstvo.