Uspešna podjetja že od nekdaj vedo, kako v uresničevanje ambicioznih načrtov vključiti prednosti, ki jih imajo starejši kolegi. Ti so marsikje pomemben del kolektiva in vsakodnevnih aktivnosti v podjetju. Dandanes se ukrepi za aktivacijo starejše delovne sile prebijajo v ospredje kadrovskih politik podjetij, podpirajo jih tudi posamične države in Evropska unija.

Tudi na zavodu za zaposlovanje posebno pozornost posvečajo skupini brezposelnih starejših, med drugim z izvajanjem programa Aktivni do upokojitve, ki spodbuja trajnejše zaposlovanje starejših brezposelnih, ki so dopolnili najmanj 58 let, in sicer za nedoločen čas oziroma najmanj do izpolnitve pogojev za upokojitev.

1272 starejših brezposelnih znova aktivnih

Delodajalci imajo možnost, da s pomočjo programa Aktivni do upokojitve za zaposlitev starejše osebe s polnim delovnim časom prejmejo subvencijo do 11.000 evrov. Za zaposlitev invalida, ki lahko dela le krajši delovni čas, pa uveljavljajo subvencijo v sorazmerni višini. Namen programa je omogočiti kar 1272 starejšim brezposelnim, da znova postanejo delovno aktivni in prispevajo k rasti in razvoju podjetij. Finančna sredstva zavod za zaposlovanje črpa iz evropskih sredstev (80 odstotkov celotne vrednosti), ki so namenjena zmanjševanju razlik med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, medtem ko 20 odstotkov prispeva Republika Slovenija.

Ponudbo za subvencionirano zaposlitev lahko podjetja oddajo elektronsko na portalu za delodajalce zavoda za zaposlovanje, in sicer do porabe sredstev oziroma najkasneje do 30. junija 2020, ko se projekt zaključi. Brezposelni, stari najmanj 58 let, lahko več informacij o možnosti vključitve v program dobijo pri osebnem svetovalcu na uradu za delo. zm