Mestna občina Ljubljana je včeraj že tretjič podelila naziv naj blok. Dobitniki naziva za leto 2018 so stanovalci bloka z naslovom Bilečanska ulica 2 in 5, ki so se laskavega naslova zelo razveselili in so poudarili, da so dobri medsoseski odnosi ključni pri uresničevanju vsakega ukrepa znotraj bloka in zunaj njega. Občina je stanovalce omenjenega bloka nagradila s plaketo naj blok 2018, hkrati pa jim je kot nagrado podarila zastavo in 20 sadik vrtnic Ljubljana. Javno podjetje Energetika Ljubljana pa jim bo elektriko za skupne prostore ponudilo po ugodnejši ceni.

Poleg bloka na Bilečanski ulici 2 in 5 so se v finalu za naziv naj blok 2018 potegovali še bloki na Linhartovi cesti 60, Močnikovi ulici 10, Brilejevi ulici 19, Zaloški cesti 65, 64a, in 65b, Rašiški ulici 1 in Tržaški cesti 490.

Spodbuda stanovalcem večstanovanjskih stavb

Akcijo podeljevanja naziva naj blok je ljubljanska občina začela v letu 2016, ko se je prestolnica kitila z naslovom zelena prestolnica Evrope. Zasnovali so jo na pobudo enega od občanov. Prvi blok, ki ga je občina ocenila za naj blok leta 2016, je bila stolpnica na Topniški 45. Tudi naslednje leto je naziv ostal v četrtni skupnosti Bežigrad, in sicer si je naziv prislužil blok na Smoletovi 12, 12a in 12b.

Na občini so pojasnili, da je namen izbora najboljšega bloka leta stanovalce večstanovanjskih stavb spodbujati, naj »po svojih najboljših močeh vsakodnevno pripomorejo k temu, da bo njihov blok odraz čistega, urejenega in okolju prijaznega sobivanja. S tem želimo ohraniti zavedanje, da je Ljubljana mesto, ki ves čas stremi k zelenim aktivnostim na vseh področjih«.

Letošnje kandidature že zaključene

Četrtne skupnosti, ki so bloke na svojih območjih želele vključiti v letošnji izbor naj bloka, so prijave morale oddati do konca februarja. Občina je od predlagateljev zahtevala, da morajo biti bloki, ki kandidirajo za ta naziv, starejši od petnajstih let in morajo biti obnovljeni. Večinski lastniki stavbe morajo biti etažni lastniki stanovanj, mora pa jih biti vsaj 10. Stavba mora prav tako imeti veljavno energetsko izkaznico.

Če ima blok zelenico, slednja »ne sme biti preoblikovana v parkirišče«, zahteva občina. Prav tako s kandidaturo ne bodo uspešni etažni lastniki tistih blokov, ki so na svojih zunanjih površinah požagali drevesa in na teh površinah uredili parkirne prostore. Eden od kriterijev za kandidaturo je še ta, da morajo bloki z dvigalom pred vhodom imeti tudi klančino za osebe z oviranostmi.

Občinska komisija bo sedaj opravila terenske preglede, preverila, ali kandidirani bloki izpolnjujejo razpisne pogoje, nato pa bodo na podlagi več kriterijev dodelili ocene. Kriteriji, ki jih bo ocenjevala komisija, so skladnost fasade z okoljem, energetska učinkovitost bloka, enotnost senčil in stavbnega pohištva, urejenost pripadajočega zemljišča in širše okolice, urejenost notranjih skupnih prostorov bloka, urejenost kolesarnice in skupnega zbirnega mesta za odpadke. Naj blok leta 2019 bodo razglasili aprila prihodnje leto. Velja pa omeniti, da bloki, ki so že dobili prvo nagrado, ne morejo ponovno kandidirati.