Iz Zavarovalnice Triglav je včeraj prišla novica, da preučujejo možnost izdaje nove podrejene obveznice, s katero bi nadomestili obstoječo izdano podrejeno obveznico, ki bo zapadla leta 2020. Zavarovalnica želi s tem optimizirati svojo kapitalsko strukturo, pa tudi njeno stroškovno učinkovitost. O morebitni izdaji nove podrejene obveznice se bo zavarovalnica odločila po preveritvi tržnih pogojev. Obstoječa desetletna podrejena obveznica ZT02 v nominalni vrednosti 30 milijonov evrov, od katere ima Skupina Triglav v lasti 14,5 milijona evrov s kuponsko obrestno mero 5,95 odstotka, zapade 21. marca 2020.

Tudi Nova Ljubljanska banka gre v izdajo podrejenih obveznic. Banka ima že odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta za ponudbo podrejenih obveznic. V ponudbi bodo lahko sodelovali institucionalni vlagatelji, pod pogojem, da so neodvisni od Republike Slovenije.

Krkina delnica je po objavi zaključila včerajšnje trgovanje pri 59,8 evra, Zavarovalnica Triglav pri 34,2 evra in Nova Ljubljanska banka pa pri 61,8 evra. Vse tri delnice so včeraj zrasle, še najbolj Krka, in sicer za 2,75 odstotka.

Očitno sta napoved rekordnega Krkinega izplačila dividende in optimiziranje stroškovne učinkovitosti kapitala pri Zavarovalnici Triglav in Novi Ljubljanski banki pozitivno vplivala na vse tri delnice.

V Združenih državah Amerike bodo danes oči vlagateljev usmerjene v objavo četrtletnih rezultatov največje ameriške banke JP Morgan. Po napovedih analitikov na Bloombergu naj bi ji dobiček v prvih treh mesecih letos zrastel za dva odstotka glede na enako obdobje lani in naj bi na delnico znašal 2,35 ameriškega dolarja. Delnica banke kotira pri dobrih 105 ameriških dolarjih oziroma pri enajstkratniku dobička na delnico. Tržna kapitalizacija banke za polovico presega njeno knjigovodsko vrednost.