Družba Nepremičnine, ki je v stoodstotni lasti celjske občine, je objavila javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem na območju celjske mestne občine. »Upravičencem bomo v letih od 2019 do 2021 oddali v najem najmanj 110 stanovanj z neprofitno najemnino. Poleg upravičencev, ki so do stanovanj upravičeni bodisi zaradi socialnih ali stanovanjskih razmer, bo del stanovanj namenjen tudi invalidnim osebam, tudi tistim z okvaro sluha in vida. Poleg navedenih ciljnih skupin pa bomo stanovanja zagotovili tudi mladim in mladim družinam ter poskrbeli za oskrbovana in službena stanovanja in s tem zasledovali primarni cilj, da stanovanja zagotovimo različnim ciljnim skupinam,« poudarja Primož Brvar, direktor družbe Nepremičnine Celje.

Več je točk, več je možnosti

Razpis, ki bo odprt do 26. aprila, določa tako pogoje za sodelovanje kot kriterije in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev. »Poleg splošnih pogojev, ki jih določa razpis, se pri točkovanju upošteva tudi izobrazba prosilca, leta delovne dobe, stalnost bivanja v celjski občini in uvrstitev na prejšnjih prednostnih listah,« pa pojasnjuje Darja Pavlina, vodja službe za stanovanjske zadeve in premoženje.

Kriteriji se točkujejo, višjega števila točk pa so deležni tudi tisti, ki so bili žrtve nasilja v družini ali imajo na dan objave razpisa začasno bivališče v materinskih domovih, varnih hišah, zavetiščih ali centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj na območju Celja. Pa tudi izbrisani iz registra stalnega prebivalstva, za katere je bilo ugotovljeno, da so po zakonu upravičeni do povračila škode in imajo dovoljenje za stalno bivanje v celjski občini. Prav tako morajo upravičenci izpolnjevati tudi dohodkovne kriterije, ki jih določa pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Še so težave s plačevanjem najemnine

Kot dodajajo v družbi Nepremičnine, pričakujejo, da bo tudi na tokratni razpis poslalo vloge več prosilcev, kot imajo na razpolago stanovanj. Na javnem razpisu med letoma 2016 in 2018 je denimo pogoje izpolnjevalo kar 516 prosilcev. »Višina neprofitne najemnine je različna, odvisna pa je tudi od strukture stanovanja. Informativno pa je za povprečno dvosobno stanovanje v izmeri 55 kvadratnih metrov, ki je točkovano s 320 točkami, treba odšteti, na podlagi trenutno veljavnih predpisov, okoli 180 evrov na mesec,« pojasnjujejo v družbi Nepremičnine.

Težave pri plačevanju najemnin

Stanovanja bodo v prihodnjih treh letih zagotovili v različnih večstanovanjskih objektih, del pa jih je predvidenih za oddajo v najem tudi v novozgrajeni stanovanjski soseski Dečkovo naselje. Se pa tudi v Celju srečujejo s težavami pri plačevanju tako najemnin kot dolgov iz naslova subsidiarne odgovornosti.

»Slednji izhajajo iz dolgov najemnikov za obratovalne stroške v stanovanjih, ki jih mi kot lastniki stanovanj moramo prevzeti od dobaviteljev in jih v nadaljevanju zaračunavamo najemnikom. In lahko povem, da ima večje težave s plačilom najemnine okoli šest odstotkov vseh naših najemnikov. Se pa odstotek iz meseca v mesec spreminja,« še razkrivajo v družbi Nepremičnine, kjer so morali prav zaradi neplačevanja najemnin in drugih stroškov lani izvesti tudi pet deložacij.