Člani Civilne iniciative Dokup dobe se strinjamo s tem, da je treba reformirati pokojninski sistem, ker je ta nevzdržen, ker so prihodki v pokojninsko blagajno manjši, kot so odhodki. In da je treba začasne ukrepe, ki so bili sprejeti v letu 1996, odpraviti. Naš namen ni razpravljati o predlaganih spremembah pokojninske zakonodaje, želimo pa opozoriti na krivico, ki nam jo je s sprejetjem novele ZPIZ-2E povzročil državni zbor. ZPIZ-2 je za skupino državljanov, ki so vplačevali v sistem prostovoljnega pokojninskega zavarovanja ali pa so si vplačali študijska leta in čas služenja vojaškega roka, vpeljal pojem »pokojninska doba z dokupom«; z drugimi besedami so to leta, ki niso štela v delovno dobo. Na predlog sindikatov je DZ z novelo ZPIZ-2E sprejel odločitev, da se vplačila v prostovoljno pokojninsko zavarovanje ponovno upoštevajo kot »pokojninska doba brez dokupa« (se štejejo v delovno dobo), medtem ko je za drugo skupino še vedno ostala v veljavi definicija, da gre za »pokojninsko dobo z dokupom« in se ne šteje v delovno dobo.

Veseli nas, da je DZ z ZPIZ-2E vsaj deloma popravil krivico, ki jo je povzročil s sprejetjem ZPIZ-2, smo pa upravičeno pričakovali, da bo to naredil za obe skupini državljanov RS, ki sta vplačevali v »pokojninsko blagajno«. Ker DZ tega ni storil, smo v Civilni iniciativi Dokup dobe prepričani, da nam je kršeno z ustavo zagotovljeno načelo enakosti (14. člen ustave RS). Da imamo prav, je potrdil tudi varuh človekovih pravic, ki v poročilih varuha za 2017 in 2018 opozarja na to krivico in priporoča zakonodajni veji oblasti, da jo odpravi. In dejstvo, na katero v CI Dokup dobe opozarjamo že ves čas, je neenakost državljanov, ki s(m)o po obrokih ali pa v enkratnem znesku vplačali v pokojninsko blagajno to, kar nam je država omogočila.

Želimo opozoriti na dejstvo, da višine svojih vplačil nismo določali sami, ampak smo zneske vplačali na podlagi odločbe Zpiza. In nikjer v tej odločbi ni pisalo, da z vplačili kupujemo loterijske srečke, temveč leta uspešno zaključenega študija in/ali odsluženega vojaškega roka. Na podlagi teh vplačil zahtevamo, da smo obravnavani enako kot tisti državljani RS, ki so z mesečnimi prispevki vplačevali v prostovoljno pokojninsko zavarovanje precej nižje zneske, kot smo jih vplačali mi. Sklicevanje na inflacijo ni sprejemljivo, saj je inflacija vplivala na življenje vseh državljanov Republike Slovenije. Pomembno je, da smo v obeh skupinah plačali toliko, kot je bilo zahtevano. In da vsak znesek šteje, je pokazala država, ki je za znesek, veliko nižji od naših vplačil, leta 2012 zaradi neodplačanega dolga (124 evrov ali resnično samo nekaj steklenic piva) zarubila hišo svojemu državljanu.

Zlatko Ajd

za Civilno iniciativo Dokup dobe