Spomnimo, da je velenjska občina za vložitev tožbe že lani angažirala odvetniško pisarno Boštjana Verstovška, ker od Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) nikakor niso mogli izterjati dogovorjenega zneska v višini tri četrt milijona evrov. Občina je namreč s Holdingom Slovenskih elektrarn (HSE) in TEŠ že maja 2014 podpisala sporazum, na podlagi katerega bi moral TEŠ v letih 2014, 2015 in 2016 vsako leto v proračun velenjske občine nakazati 750.000 evrov odškodnine.

Denarja za leto 2016 občina ni dobila, zato župan Kontič druge možnosti kot tožbe ni videl. Podobno so razmišljali tudi na drugi strani, tako da tudi TEŠ in HSE občini nista ostala dolžna in sta z nasprotno tožbo od nje terjala 1,8 milijona evrov že plačane pogodbeno dogovorjene odškodnine za leti 2014 in 2015.

Sami popravili škodo, ki je nastala v času gradnje

V minulih dneh je očitno prišlo do sodne poravnave, s čimer so se strinjali tudi velenjski mestni svetniki in županu za to prižgali zeleno luč. Župan jim je namreč predstavil predlog sodelovanja med občino in TEŠ, po katerem se bosta obe strani zavzeli za uveljavitev javnega potniškega prometa na vodik.

Občina bo kandidirala na razpisih za nepovratna sredstva za nakup avtobusov na gorivne celice ali vodik, TEŠ pa za gradnjo polnilnice za vodik in dodatne enote za proizvodnjo vodika za osebna vozila in avtobuse. Če jim projekta do konca leta 2020 ne bi uspelo realizirati in jim ne bi uspelo pridobiti nepovratnih sredstev, so v dogovor vnesli varovalko, da bodo pristopili k drugim projektom za izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev Šaleške doline.

Svetniki pozdravljajo sodno poravnavo

Da je sodna poravnava boljša kot dolgotrajni sodni postopki, so se z županom Kontičem strinjali tudi svetniki. »Ko se je začel graditi blok šest, so nam veliko obljubljali in dajali zaveze, kaj vse se bo v Šaleški dolini postorilo na ta račun, pa se ni zgodilo nič. Sami smo se zato poskušali dogovoriti za odškodnino, saj je gradnja s seboj prinesla tudi določene dodatne vplive na okolje, predvsem pa večjo obremenjenost cest, ki jih je bilo treba popraviti z občinskim denarjem,« je marca lani ob napovedi vložitve tožbe pojasnjeval Kontič.

Od države pričakujejo sprejetje posebnega zakona

Občina, TEŠ in HSE pa naj bi obenem ustanovile tudi posebno komisijo, ki bi za naprej iskala možnosti za znižanje obratovalnih stroškov in posledično znižanje cene toplotne energije v Velenju. V Šaleški dolini so namreč razočarani, ker se cena le-te nenehno viša, čeprav so pričakovali, da bo nižja, saj naj bi novi blok šest imel manj škodljivih vplivov na okolje, zanj naj bi se porabilo tudi manj premoga.

Ob tem si občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki še naprej prizadevajo tudi za sprejem posebnega zakona za izplačilo odškodnin na ravni države, podobno, kot imajo to urejeno v Posavju. A se hkrati zavedajo, da bo pot do tega še dolga.