Tilen je zadovoljen ter znanja in izzivov željan mladenič, ki je ponosen na svojo pot šolanja in se veseli dela v svojih kar treh poklicih, katerih znanje se medsebojno prepleta. V okolici njegovega doma imajo pet gradbenih podjetij in za zaposlitev se mu že danes ni treba bati, šola se namreč za poklice, ki jih na trgu primanjkuje.

Ne le golo sedenje pred knjigami, tudi praksa je zanimiva

Poklic zidar je zelo cenjen, je pa tudi deficitaren, kar pomeni, da teh strokovnjakov primanjkuje. Ni vsak primeren za to delo, saj zahteva veliko znanja in veščin. Vendar lahko vse to pridobiš skozi delo v šoli, ki ne temelji le na teoriji, ampak tudi na praktičnem delu. In ravno zato se je Tilen odločil za ta poklic.

»Na šoli ni le golega sedenja pred knjigami, všeč mi je, da imamo osem ur na teden prakso. Naučil sem se že zidati, ometavati, izdelovati tlake, zidati stebre, opaženje in še nekaj finih del,« se rad pohvali dijak Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole v Ljubljani. V šoli se nauči veliko o orodjih in materialih, izdelke pa delajo tudi za oceno. Tilen pa komaj čaka tudi na delo pri delodajalcu, saj bo znanje lahko prenesel v realno življenje. Z delom na terenu ima že kar nekaj izkušenj, v 1. letniku je opravil tri tedne, v 2. letniku deset in v 3. letniku enajst tednov prakse. Kot zidar se je v okviru obveznega praktičnega dela preizkusil med poletnimi počitnicami.

Poklic ni dolgočasen

»Marsikdo meni, da je zidar lahko vsak, vendar ni tako. Obstajajo modernejše tehnike zidanja, ki zahtevajo več znanja, in posledično je tudi velik poudarek na varnosti zgradb. Zato morajo biti kakovostno zgrajene. S predznanjem iz šole si zelo olajšaš to delo, saj razumeš potek postopkov gradnje in uporabo strojev, poleg tega z vajo postajaš bolj vešč. Največji izziv je prav gotovo renoviranje oziroma obnova obstoječega objekta. Nikoli ne veš, kako je bil prej zgrajen, in pri obnovi ti lahko dela veliko preglavic, če zgradba ni bila narejena po načrtih. To velja še zlasti za stare objekte,« odločno pove Tilen.

Mlademu bodočemu gradbeniku je pri poklicu zidarja najbolj všeč to, da ta ni dolgočasen, saj obsega veliko paleto znanja in del.

»Niti dva objekta nista popolnoma enaka. Rad imam izzive in tukaj jih dobim. Poleg tega je občutek zidanja hiše podobno sestavljanju lego kock in s tem imaš lahko to za posebno sestavljanko. Ob vsakem končanem projektu pa dobiš občutek zadovoljstva,« je prepričan Tilen.

Izšolan že za tri poklice, šolanje lahko nadaljuje kadarkoli

Nasmejan, knjižnega in praktičnega znanja željan mladenič Tilen Lipush Rebernak se je že izšolal za tesarja, zdaj pa se šola za gradbenega tehnika in zidarja. Za tri poklice se je, tako pravi, odločil, ker se strinja z rekom »Več znaš, več veljaš« in ker ima rad izzive in potrebuje konstantno zaposlenost, drugače se dolgočasi.

Njegovo znanje se seveda povezuje: »Gradbeni tehnik ima znanje risanja in branja načrtov stavb, zidar ima znanje temeljev, izdelave sten in plošč, tesar pa zaključi objekt s streho. Tako imam dobro znanje za izdelavo zgradbe od temeljev do strehe.«

Odločitve, kje se bo Tilen zaposlil, nam še ni mogel zaupati, lahko pa postane del kolektiva v gradbenem, krovskem ali mizarskem podjetju. Tudi čez knjige še ne bo napravil križa po končanem srednješolskem šolanju. Po končani poklicni maturi se lahko vpiše še na višjo ali visoko strokovno šolo. Ob opravljanju dodatnega petega predmeta, ki se ga opravlja skupaj s poklicno maturo, se lahko vpiše tudi na marsikateri univerzitetni študij.