Jure je obiskoval program tehnik mehatronike in ga po štirih letih zaključil s poklicno maturo in dodatnim petim predmetom za možnost vpisa na univerzitetne programe na fakultetah. Zatem se je vpisal na univerzitetni program elektrotehnika.

Zaželeni vsestranski inženirji

Mehatronika je veda, ki združuje strojništvo, elektrotehniko in računalništvo, kar pomeni, da je mehatronik prisoten v celotnem procesu proizvodnje nekega izdelka oziroma naprave. Torej sama konstrukcija nekega stroja, vezava vseh električnih komponent in napajanja ter programiranje krmilnika in vezava vseh merilnih elementov. Delo mehatronika se ne zaključi, ko je nek stroj že končan. Izdelek je treba še zagnati, najti morebitne napake, jih popraviti in kasneje skrbeti še za vzdrževanje. Prisotni so v gradnji proizvodnih linij, pri katerih morajo obvladati znanja avtomatizacijske tehnike in robotike, v razvoju in izdelavi najrazličnejših vezij.

»Za opravljanje tega poklica sem se odločil, ker trg dela vedno bolj zahteva vsestransko izobražene inženirje, torej z drugimi besedami mehatronike. Biti strokovnjak samo z enega področja velikokrat ni dovolj,« pozdravlja izzive na svojem področju Jure Korbar.

Praksa in tudi tekmovanja

»Le z vajo in z reševanjem realnih problemov lahko pridobivaš kakovostne izkušnje na tem področju. Izkušnje začneš pridobivati že v šolskih laboratorijih in delavnicah, z realnimi problemi te stroke pa se srečaš na praksi pri delodajalcu in seveda pri kasnejši zaposlitvi. V vsakem letniku nekaj predmetov vsebuje tudi praktično delo v laboratorijih in delavnicah, del obvezne prakse v 2. in 3. letniku pa je treba opraviti pri delodajalcu,« je pojasnil Jure.

V preteklosti je Jure sodeloval tudi na tekmovanju Euroskills 2018, na katerem se pomerijo najboljši iz posamezne panoge v državi med seboj. Tam sta s sošolcem pokazala, da je tudi Slovenija v mehatroniki primerljiva z drugimi, večjimi državami.

Prvotni načrt mladega učenjaka je, da dokonča izobrazbo na fakulteti, potem pa se zaposli. Da ne bi dobil službe, Jureta ne skrbi, saj mehatronikov na trgu primanjkuje.