Poslanci so na včerajšnji seji načelno podprli sklepe, podane s strani predstavnikov gibanja Mladi za podnebno pravičnost, okoljevarstvenih organizacij (Focus, Greenpeace, Umanotera), Kampanje rešimo Muro in društva Iskra, ki usmerjajo delo vlade v smeri ozelenitve proračuna. Odbor je vladi naložil naj do konca aprila 2020 pripravi načrt sprememb okolju neprijaznih finančnih spodbud, do junija letos pa nova izhodišča za nacionalne cilje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Po drugi strani člani odbora niso potrdili predlaganega sklepa, da naj vlada do konca leta 2020 pripravi pravičen načrt zaprtja Teša in Premogovnika Velenje najkasneje do leta 2030. Namesto tega so vladi naložili, naj ustanovi delovno skupino, ki bo do konca leta 2020 pripravila časovnico predčasnega zaprtja velenjskega premogovnika in opustitve rabe fosilnih goriv v Tešu, vendar brez jasnega roka, do kdaj naj bi se to zgodilo.

Obenem so zavrnili predlog, da se časovnica zapiranja Teša vključi v Nacionalni energetski in podnebni načrt, ki ga mora vlada predložiti Evropski komisiji do konca letošnjega leta. Namesto tega so predlagali vključitev teh ciljev v Energetski koncept Slovenije. Kot so po seji sporočili iz poslanske skupine Levica, so se poslanci s tem »izognili zavezam do Evropske komisije, da bodo Teš dejansko predčasno zaprli. Po drugi strani so se izognili hitri uresničitvi teh ciljev. Treba je namreč vedeti, da se Energetski koncept Slovenije sprejema že več kot 5 let in glede na proces njegovega sprejemanja lahko sklepamo, da ga še dolgo ne bomo imeli.«

Kljub zavezi v koalicijski pogodbi zavrnili tudi sklep o zaščiti Mure

Predstavniki gibanja za podnebno pravičnost so pred sejo dodali še predlog treh dodatnih sklepov, ki so vključevali tudi zaščito Mure pred gradnjo hidroelektrarn in ustanovitev upravljalca sistema javnega potniškega prometa. Sklepe je odbor zavrnil, tudi omenjenega o zaščiti Mure, čeprav je prepoved gradnje elektrarn na tej reki zapisana tudi v koalicijski pogodbi.

Med sejo je razburil tudi poslanec SAB Marko Bandelli z izjavo, da je res treba poskrbeti za »hrošče in žabe,« ampak moramo ob tem živeti tudi ljudje. Po seji so iz gibanja Mladi za podnebno pravičnost sporočili, da tovrstne izjave niso potrebne in da je »poslanec Bandelli s tem prikazal zgrešeno nasprotje; vprašanje ni, žaba ali človek, temveč žaba in človek ali ozkogledni in kratkoročni politično-kapitalski interesi.«