Obenem država s kaznovanjem vzpostavlja zavedanje storilca kaznivega dejanja in drugih o nedopustnosti izvrševanja kaznivih dejanj. Predvsem pa ob spoštovanju človeškega dostojanstva in osebnosti storilca kaznivega dejanja omogoča, da se storilcu z ustrezno sankcijo omogoči dostojna vključitev v skupno družbeno okolje, je pravosodna ministrica Katičeva dejala na današnji slovesnosti na Brdu pri Kranju.

Dotaknila se je dogodkov v prvih mesecih letošnjega leta, ko so bili zapori soočeni »z zelo kritično, neuravnoteženo in pogosto neupravičeno presojo javnosti, da tam nič ni tako, kot bi moralo biti,« so besede ministrice povzeli v sporočilu za medije.

Zaporski sistem ima svoje težave in pomanjkljivosti, a po oceni Katičeve dobro deluje, in to predvsem zaradi strokovnosti in zavzetosti zaposlenih. Pravosodne policiste je podprla v prizadevanju za dvig plač in izpostavila nekatere rešitve na področju zaposlovanja. Žal več let trajajočega kadrovskega primanjkljaja ni mogoče rešiti čez noč, a koraki v pravo smer so že bili storjeni.

Majcen: Pomembno sodelovanje z ministrstvom

V. d. generalnega direktorja uprave Bojan Majcen pa se je v nagovoru zavzel za politično zavezo na področju zaposlovanja in za nadaljevanje pozitivnih trendov v hitrejšem tempu. Poudaril je, da bo treba zagotoviti sredstva za delovanje uprave na vseh področjih, od investicijskega vzdrževanja do zagotovitve varnostnih sistemov, pri čemer je izpostavil pomen sodelovanja z ministrstvom in obema sindikatoma za dosego skupnih ciljev.

»Ni prav, da se zaporski sistem vidi in sliši samo takrat, ko gre ob izrednih dogodkih kaj narobe in smo deležni večje medijske pozornosti, kot je bilo v začetku tega leta,« so Majcnove besede povzeli v upravi. So jih pa pretekli dogodki ne glede na storjeno škodo še bolj utrdili v prepričanju, da je veliko stvari dobrih, k čemur z zavzetim delom prispevajo vsi zaposleni. Kot je dodal, se za zidovi zaporov dogajajo tudi spodbudne in navdihujoče zgodbe.