Smasek je zapustil obsežen kritiški opus s področja gledališča in tudi radijske igre. Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije mu je marca lani podelilo nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo, Radio Slovenija - program Ars pa je pripravil predstavitve njegovih kritik radijskih iger.

V utemeljitvi so med drugim zapisali: »Kritike ni dojemal arbitrarno, ampak kot eno izmed mnenj javnosti - le da kritikova ocena ni anonimna in jo je zaradi strokovnega pristopa mogoče imeti za spodbudo k samostojnemu razmišljanju, primerjanju in soočanju. Njegove sprotne, artikulirane ocene so težko pričakovali tako ustvarjalci kot občinstvo, bralci in poslušalci. S svojim delom je torej sklenil krog, v katerem kritika pomeni neodtujljiv del gledališča, in ob tem pomembno prispeval k razvoju gledališke in radijske kulture.«

Predsednica Društva gledaliških kritikov in teatrologov Vilma Štritof pa je po pisanju Večera ob Smaskovem lanskem jubileju zapisala: »Lojze Smasek je kritiško spremljal slovensko gledališko in radijsko produkcijo kar štiri desetletja in svoje ocene objavljal v časniku Večer. Njegovi zapisi so bili izčrpni in analitični, ob tem pa je ostajal odprt za nekonvencionalne uprizoritvene in radiofonske prakse. Njegova drža do ustvarjalcev in ustvarjenega je zmeraj ostajala na spoštljivi distanci, hkrati pa popolnoma predana različnim odrom in zvočnostim.«