Na drugo mesto se uvršča Luksemburg, v veliki meri zato, ker številni investitorji prevzeme na slovenskih tleh izvedejo prek podjetij, ki so registrirana v Luksemburgu. Eno od tovrstnih tujih naložb predstavlja Gorenjev prevzem, ki ga je kitajski prevzemnik Hisense izpeljal prek luksemburške družbe Hisense Luxembourg Home Appliance Holding. Po vrednosti tujih naložb se na tretje mesto uvršča Švica, sledita pa ji Nemčija in Italija.

Vrednost tako imenovanih tujih naložb na novo (greenfield) se je začela izrazito povečevati v zadnjem času. Poleg naložbe multinacionalke Magna Steyr med večje tovrstne naložbe sodita najnovejša naložba japonske Yaskawe v Kočevju v višini 25 milijonov evrov in multinacionalke Sumitomo Rubber. Njena švicarska družba Lonstroff v Logatcu gradi novo tovarno medicinskih elastomerov; vrednost naložbe je ocenjena na 48 milijonov evrov. Nobena od teh naložb ne bo zabeležena kot japonska. Lastnik Yaskawe je nemška Yaskawa Europe, tovarno Lonstroffa pa gradi istoimenska družba iz Švice. Podobno velja tudi za naložbo v Helios, saj jo je japonska multinacionalka Kansai Paing v začetku leta 2017 prevzela od avstrijskega Ringa za 572 milijonov evrov prek dunajske družbe Kansai Helios Coating.