Javni sistem izposoje koles (KolesCE) se je v Celju izkazal za odlično pridobitev. Samo marca je kolo najelo 2200 uporabnikov, kar je 950 več kot februarja. »Zaradi lepega vremena se je povečalo tudi število novih registracij. Marca smo jih našteli 141, februarja pa 99. Od 13. septembra lani, ko smo uvedli sistem javne izposoje koles, pa do konca marca so uporabniki skupno prekolesarili že 11.000 kilometrov,« je povedala Mojca Grušovnik iz službe za odnose z javnostjo v Mestni občini Celje.

Poceni, zdravo in ob zastojih hitreje

Celjanom in obiskovalcem je trenutno na voljo 66 klasičnih in 34 električnih koles, ki si jih lahko izposodijo na 17 postajah javnega sistema. Za naložbo, vredno 460.000 evrov, je MOC prejela 80 odstotkov nepovratnih evropskih sredstev. Letos načrtujejo nakup dodatnih 40 električnih koles, na območju parkirišča Spodnji grad, Rakušev mlin, Zagrad in Kladivar pa bodo postavili še štiri dodatne postaje.

»V Celju kolesarjenju namenjamo veliko pozornost, saj se zavedamo, da že nekaj časa ni več samo rekreacijska dejavnost, temveč se vse bolj uveljavlja kot vsakdanje sredstvo za premagovanje razdalj. Je poceni, prijazno naravi, zdravo in v primerih, ko so na cesti prometni zastoji, tudi hitrejše, zato je ureditev mreže kolesarskih povezav do sosednjih občin naša prednostna naloga,« je pojasnila Grušovnikova.

Za posodobitve in gradnjo še 2,5 milijona

Da bi kolesarjem omogočili udobno in varno vožnjo, nameravajo nekatere obstoječe odseke obnoviti in zgraditi okoli 30 kilometrov novih kolesarskih povezav ter jih povezati v sklenjeno kolesarsko omrežje. Po koncu del bo mreža kolesarskih povezav skupaj z že obstoječimi dolga okoli 64 kilometrov. To bo celjsko občino stalo okoli poldrugi milijon evrov, od tega so nekaj več kot milijon evrov v proračunu že zagotovili, preostalo bodo prejeli od države in evropskih skladov, ki sofinancirajo operacije trajnostne mobilnosti z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb. »Iz teh skladov pričakujemo tudi sofinanciranje gradnje severne vezne ceste skupaj z ureditvijo infrastrukture za pešce in kolesarje,« povedo v MOC.

Uredili bodo tudi povezavo Celje–Vojnik–Dobrna

V okviru projekta Regijske kolesarske poti v sodelovanju z občinami Štore, Šentjur, Laško in Žalec trenutno urejajo zemljišča in dokumentacijo za izdelavo projektov, ki bodo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Omenjeni projekt v sodelovanju z občinami vodi Direkcija RS za infrastrukturo, ta pa predvideva gradnjo regionalne kolesarske povezave Celje–Vojnik–Dobrna, ki bo stala dobrih šest milijonov evrov. Večino denarja bo zagotovila država, MOC bo prispevala dobrih 96.000 evrov. Za gradnjo kolesarske povezave do Žalca bo MOC prispevala nekaj manj kot 76.000 evrov, za povezavo do Laškega pa nekaj več kot 37.000 evrov. »Največja pridobitev za kolesarje je nov odsek kolesarske steze, ki je zgrajena od čistilne naprave v Tremarjah do Rifengozda, v sklopu katere je bila zgrajena tudi nova, 92 metrov dolga jeklena brv čez Savinjo. V soboto, 13. aprila, jo bodo v navzočnosti predstavnikov občine Celje in Laško, Kolesarskega kluba Laško, ministrstva za infrastrukturo in direkcije za infrastrukturo uradno predali namenu.