Mačke sluh lahko izgubijo v starosti, zato to hibo težje opazimo, saj se sluh v tem primeru slabša postopoma, lahko pa so gluhe zaradi genske predispozicije, pri čemer je gluhost veliko bolj verjetna pri belih mačkah oziroma mačkah z belo dlako in mačkah z modrimi očmi. Če ima mačka modri obe očesi, je verjetnost, da bo gluha, trikrat do petkrat večja, če ima modro le eno oko, pa je to, da bo gluha, verjetno dvakrat bolj.

Znaki, ki kažejo, da je mačka morda gluha, so opletanje z glavo ali praskanje za ušesi, lahko pa iz ušes prihaja tudi neprijeten vonj. Poleg tega gluhe mačke glasneje in pogosteje mijavkajo ter se ne bojijo prižganih gospodinjskih naprav in zelo trdno spijo, po drugi strani pa se veliko hitreje prestrašijo, se ne odzivajo na naše klice in pogosto ne opazijo, da smo vstopili v sobo. O naših sumih se lahko prepričamo tako, da takrat, ko je mačka obrnjena stran od nas, plosknemo oziroma ustvarimo hrup s ključi ali podobnim predmetom. Če se mačka ob tem ne bo odzvala, je velika verjetnost, da je gluha.

Komunikacija brez zvoka

Če je mačka gluha, boste z njo morali komunicirati drugače kot z mačko, ki sliši. Gluhe mačke se zelo zavedajo svojega okolja, le da sluh nadomeščajo z vidom, zato z njo lahko komunicirate prek telesne govorice. Če ne boste zadovoljni s tem, kar počne, kot je denimo praskanje pohištva, na primer stojte in mahajte z rokami, če jo hočete priklicati k sebi, pa počepnite in iztegnite roko, na začetku ob pomoči prigrizka v dlani. V vsakem primeru se poskušajte držati rutine in istih potez, saj boste gluho mačko tako lažje naučili določenih stvari.

Pozornost gluhe mačke sicer lahko vzbudite tudi s svetlobo. Tako na primer lahko opozorite na svoj prihod s prižiganjem stropne luči, njeno pozornost pa lahko usmerjate tudi z laserjem. Enako kot vid so pomembni tudi vibracije in dotik. Vibracije lahko povzročimo, če z nogo udarimo ob tla ali zapredemo, z dotikom, kot sta božanje in krtačenje, pa mačko pomirimo.

Gluhe mačke so v večji nevarnosti

Ob vsem napisanem pa se moramo zavedati tudi, da gluhe mačke ne potrebujejo le posebne pozornosti, ko gre za našo komunikacijo z njimi, ampak tudi ko gre za njihovo varnost. Če jim ne moremo zagotoviti varnega okolja zunaj, jih moramo imeti v stanovanju. Gluha mačka namreč ne bo slišala avtomobilov in drugega hrupa, ki opozarja na nevarnost, zato jo, ko je zunaj, nadzorujmo, lahko pa jo naučimo tudi sprehodov na vrvici. Ne pozabimo, da moramo tudi otroke naučiti primerno ravnati z gluhimi mačkami, saj morajo biti do živali s hibami spoštljivi.